Automatiska leveranser

Automatiska beställningar för att säkerställa lagerhållning 

Våra tjänster Pejl och Volymkoll bevakar hur mycket produkt som finns i din tank. När produktvolymen når en överenskommen nivå görs en automatisk beställning.

Alltid tillräcklig volym i tanken

Tjänsten registrerar att din tank behöver fyllas på och informationen skickas till våra system som hanterar en order. Du behöver alltså inte själv, varken ha koll på volymen i din tank eller lägga in en ny beställning.

Tjänsten finns i två olika utföranden. Om du har en tankstorlek under 10 m3 beställer du Volymkoll. Överstiger tankstorleken 10 m3 beställer du tjänsten Pejl. Vilken tjänst du behöver, specificerar du när du kontaktar oss.

Relaterade produkter

 • Preem Evolution Diesel

  Minskar koldioxidutsläppen jämfört med helt fossil diesel.

 • Bensin 95

  Bensin 95 med 10 % etanol. Bensin 95 finns endast tillgänglig för våra hämt- och leveranskunder. 

Brist på produkt i din tank kan bli kostsamt.

Genom våra tjänster undviker du dyra driftstopp och eventuella kundförluster som en följd av brist på vara.Med tjänsten Pejl övervakar vi din tank på distans och ser till att det alltid finns diesel utan att du måste kontrollera förbrukningen – det gör vi åt dig! Det är enkelt att installera tjänsterna Pejl och Volymkoll. Vi monterar en givare i dieseltanken som kommunicerar med vår planeringsavdelning.

Tjänsten innebär att vi genom att se din historiska förbrukning i god tid vet när vi behöver leverera. När leveransen planeras ser vi precis hur mycket som får plats i tanken, och vi skickar en tankbil med denna volym. Det kan knappast bli enklare än så.

Enkel och automatiserad orderläggning

Preems tjänster för automatiska leveranser möjliggör för oss att räkna ut den optimala tidpunkten för ny orderläggning, genom att se din historiska förbrukning av produkten och analysera denna data. Vid detta tillfälle undersöker vi hur mycket du behöver genom att se hur mycket plats som finns kvar i din tank, och vi skickar en tankbil med denna volym.

Enkelt
Automatiskt
Kontroll

Vad kostar tjänsten?

Kontakta Preem kundservice för mer information.

Nöjd-Kundindex

Alltid tillräcklig volym i tanken

Tjänsten registrerar att din tank behöver fyllas på och informationen skickas till våra system som hanterar en order. Du behöver alltså inte själv, varken ha koll på volymen i din tank eller lägga in en ny beställning.

Tjänsten finns i två olika utföranden. Om du har en tankstorlek under 10 m3 beställer du Volymkoll. Överstiger tankstorleken 10 m3 beställer du tjänsten Pejl. Vilken tjänst du behöver, specificerar du när du kontaktar oss.

Relaterade produkter

 • Preem Evolution Diesel

  Minskar koldioxidutsläppen jämfört med helt fossil diesel.

 • Bensin 95

  Bensin 95 med 10 % etanol. Bensin 95 finns endast tillgänglig för våra hämt- och leveranskunder. 

Brist på produkt i din tank kan bli kostsamt.

Genom våra tjänster undviker du dyra driftstopp och eventuella kundförluster som en följd av brist på vara.Med tjänsten Pejl övervakar vi din tank på distans och ser till att det alltid finns diesel utan att du måste kontrollera förbrukningen – det gör vi åt dig! Det är enkelt att installera tjänsterna Pejl och Volymkoll. Vi monterar en givare i dieseltanken som kommunicerar med vår planeringsavdelning.

Tjänsten innebär att vi genom att se din historiska förbrukning i god tid vet när vi behöver leverera. När leveransen planeras ser vi precis hur mycket som får plats i tanken, och vi skickar en tankbil med denna volym. Det kan knappast bli enklare än så.

Enkel och automatiserad orderläggning

Preems tjänster för automatiska leveranser möjliggör för oss att räkna ut den optimala tidpunkten för ny orderläggning, genom att se din historiska förbrukning av produkten och analysera denna data. Vid detta tillfälle undersöker vi hur mycket du behöver genom att se hur mycket plats som finns kvar i din tank, och vi skickar en tankbil med denna volym.

Enkelt
Automatiskt
Kontroll

Vad kostar tjänsten?

Kontakta Preem kundservice för mer information.

Nöjd-Kundindex