Miljörapport


Välj ett av följande alternativ för din rapport

Håll koll på er miljöbesparing i faktiska siffror. 

Preems vision är att leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar för att öka den gröna andelen i våra produkter.

En miljörapport är en översikt över produkternas miljöbesparingar.

Det är möjligt att minska sina fossila koldioxidavtryck - bland annat genom att använda sig av bränsleprodukter som är anpassade för detta. Miljörapporten används för att översätta miljöbesparingen från produkter som Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin till siffror. Rapporten ger dig information om koldioxidutsläpp och fossil koldioxidbesparing i faktiska siffror.

Relaterade produkter

Förståelse och kontroll över miljöpåverkan.

I miljörapporten har vi samlat informationen om vilka produkter er verksamhet har köpt från Preem. Informationen kan användas för att räkna på hur ni ligger till mot era miljömål. Det finns flera syften att följa upp och redovisa de produkter man använder sig av i sin fordonsflotta. Genom att kunna påvisa faktiska siffror över klimatpåverkan får ni en fördel i er dialog med kund eller andra intressenter.

Preem är med och driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Miljörapporten är en viktig del i den utvecklingen, för att vi själva och intressenter ska kunna analysera faktiska siffror gällande drivmedlets miljöpåverkan. 

Vi valde Preem för miljöns skull.
Kundundersökning, 2015

Samlad information om er miljöpåverkan.

I​ miljörapporten får du som kund information om hur stor del av din totala volym som är förnybar genom t.ex tallolja och raps​metylester. Beräkningarna har skett enligt Well-to-Wheel (WTW), dvs hela produktens livscykel från råvara till användning.​ Du får också reda på hur stor din CO2 besparing är jämfört med standarvärden.

Miljörapporten kan begäras på månadsbasis, kvartalsbasis halvårsbasis eller årsbasis.

Well-to-Wheel
Fossil Co2 Besparing
Statistik

Vad kostar tjänsten?

Tjänsten är kostnadsfri och finns på Preems Kundportal
Kontakta Preems kundservice för mer information.

Gäller det miljörapporter för era direktleveranser får ni dessa genom att ringa oss på 010-450 19 99 (val 2)

Nöjd-Kundindex

En miljörapport är en översikt över produkternas miljöbesparingar.

Det är möjligt att minska sina fossila koldioxidavtryck - bland annat genom att använda sig av bränsleprodukter som är anpassade för detta. Miljörapporten används för att översätta miljöbesparingen från produkter som Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin till siffror. Rapporten ger dig information om koldioxidutsläpp och fossil koldioxidbesparing i faktiska siffror.

Relaterade produkter

Förståelse och kontroll över miljöpåverkan.

I miljörapporten har vi samlat informationen om vilka produkter er verksamhet har köpt från Preem. Informationen kan användas för att räkna på hur ni ligger till mot era miljömål. Det finns flera syften att följa upp och redovisa de produkter man använder sig av i sin fordonsflotta. Genom att kunna påvisa faktiska siffror över klimatpåverkan får ni en fördel i er dialog med kund eller andra intressenter.

Preem är med och driver utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Miljörapporten är en viktig del i den utvecklingen, för att vi själva och intressenter ska kunna analysera faktiska siffror gällande drivmedlets miljöpåverkan. 

Vi valde Preem för miljöns skull.
Kundundersökning, 2015

Samlad information om er miljöpåverkan.

I​ miljörapporten får du som kund information om hur stor del av din totala volym som är förnybar genom t.ex tallolja och raps​metylester. Beräkningarna har skett enligt Well-to-Wheel (WTW), dvs hela produktens livscykel från råvara till användning.​ Du får också reda på hur stor din CO2 besparing är jämfört med standarvärden.

Miljörapporten kan begäras på månadsbasis, kvartalsbasis halvårsbasis eller årsbasis.

Well-to-Wheel
Fossil Co2 Besparing
Statistik

Vad kostar tjänsten?

Tjänsten är kostnadsfri och finns på Preems Kundportal
Kontakta Preems kundservice för mer information.

Gäller det miljörapporter för era direktleveranser får ni dessa genom att ringa oss på 010-450 19 99 (val 2)

Nöjd-Kundindex