Gasol

Preem Gas förvärvat av Kosan Gas.

Preem har avyttrat dotterbolaget Preem Gas AB till danska Kosan Gas Sverige AB. Affären omfattar all verksamhet, inklusive produkter och medarbetare. Överlåtandet skedde den 14 juni 2017.

Produktion och lagring av gasolprodukter ingår inte i dotterbolaget, eller i avyttringen, utan kvarligger inom moderbolaget Preem.

- Den nordiska gasmarknaden står inför en konsolidering och vi bedömer att Preem inte är rätt aktör för att expandera gasverksamheten i den utsträckning som kommer krävas framöver. Det känns därför bra att nu Kosan Gas med gedigen erfarenhet och kunskap införlivar denna verksamhet i sin, säger Preems vd Petter Holland.

För mer information hänvisas till Kosan Gas Sverige och deras webbplats - https://www.kosangas.se