Specialbränsle

Vi utvecklar, producerar och säljer diesel- och bensinkvaliteter för test- och certifieringsändamål över hela världen. 

Specialbränslen till hela världen

Vi utvecklar, producerar och säljer diesel- och bensinkvaliteter för test- och certifieringsändamål. Sedan 1990 har vi levererat specialbränsle till bilindustrin och andra kundgrupper över hela världen. Vårt laboratorium i Göteborg är ett av Europas mest moderna. Kvantiteterna är allt från fat till större bulkleveranser. 

Konsultativ partner

Som specialbränsle räknar vi bränsle som inte säljs på den publika marknaden, utan till kunder med särskilda önskemål. Dessa kunder ställer naturligtvis stora krav på service och den färdiga produkten. Därför fungerar vi som en konsultativ partner inom specialbränsleområdet. 

Exempel på produktgrupper:

  • Test- och certifieringsbränsle
  • Långtidsbränsle
  • Unika bränsleblandningar
  • Blandningskomponenter
  • First fill, till exempel Diesel EN590 arctic grade, Diesel MK1 och Alkylatbensin.
  • Förnybara bränslen
  • Standardbränslen i emballage enligt våra kunders önskemål 

På kundens villkor

Vi arbetar alltid i en nära relation med våra kunder, vilket ger en snabb, effektiv och flexibel process med en hög servicenivå. Förutom fordonsindustrin som är vår största kundgrupp har vi kunder och samarbetspartners inom områden som forskning och utveckling, institutioner och företag för motortester och andra oljekembolag.

Emballage

Vi levererar special- och standardbränslen i fat, ISO-container, IBC-container och självklart även i bil och båt.

"För oss i produktionsledet är det alltid spännande med nya svåra projekt där vi är med från början till slut. Vi jobbar nära och tillsammans med kunden, vilket är viktigt då vi båda är måna om att uppnå rätt kvalitet."

Harald Jeppsson, Laboratoriechef, Preem AB

 

Allmänna villkor för försäljning av petroleumprodukter Special Fuels (PDF)

General Terms and Conditions for Sales of Petroleum Products Special Fuels (PDF)

Kontakta specialbränsle: Kontakta specialbränsle:

Pelle Janson
Key Account Manager 
pelle.janson@preem.se
Telefon: +46 70 225 35 82

Liselott Andreassen
Key Account Manager 
liselott.andreassen@preem.se
Telefon: +46 70 450 78 47

Anna Mentes
Produktionsansvarig 
Telefon: +46 10 450 41 77

Administration och order:
specialfuels@preem.se
Telefon:
+46 10 450 13 41
+46 10 450 13 43
+46 10 450 13 87

Ladda ner broschyr Ladda ner broschyr

Produktexempel för Specialbränsle Produktexempel för Specialbränsle

Diesel EN 590 (all classes)
Diesel EN 590 B7
Diesel SD10 (RF-06-03)
Diesel SD10 B10
Diesel Euro 6 B7
Diesel Euro 5 B5
Diesel MK1 (fossil) Swedish
Diesel Artic, good cold performace
Diesel RF-03A-84
Diesel 50-2000 ppm Sulphur
Diesel USA 1065 ULS
Diesel HVO 100 %
Diesel blended with HVO
FAME, 100 % RME
Gasoline 91 Cert
Gasoline 98 Cert
Gasoline EN 228  (95 and 98)
Gasoline 102 FIA racing
Gasoline blended with Ethanol
Gasoline Alkylate 2 and 4-stroke
First fill: Diesel MK-1,  EN 590 Low Cloud
First fill: Gasoline alkylate 95
Gas turbine fuels
Components: for diesel blending
Components: for gasoline blending
Components: for chemical use