Stacker Stop

Med ett enkelt handgrepp parkerar du trucken på lastbilsflaket och undeviker att den glider under färd

Handtruckparkeraren STACKER STOP är en patenterad konstruktion
av massivt oljebeständigt gummi. Efter att ha genomfört en mängd olika tester
av produkten, som t ex bromsprov, rondellkörning, körning på tjälskadade
vägar introducerades STACKER STOP på marknaden 1994.

STACKER STOP är idealisk även för företag med lager som har lutande golv och tät trucktrafik. STACKER STOP minskar risken för påkörning och olycksfall i arbetet.

STACKER STOP    

  • Lättplacerad 
  • Rationell för chauffören 
  • Prisvärd 
  • Trafiksäker 
  • Minskar risken för skador på gods och bil 
  • Avlastar hydraulen 
  • Lägre reparationskostander ökar livslängden på truck och lastbärare