E-faktura

För anmälan, fyll i nedanstående formulär. Vi återkommer inom 5 arbetsdagar efter att anmälan inkommit till oss. För frågor, mejla: efaktura@preem.se

Var vänlig observera att denna tjänst endast avser e-faktura (EDI) via en VAN-operatör/fakturaväxel. Vill du ansluta dig till e-faktura via internetbank så gör du detta via din internetbank

 
  

Samtycke GDPR Samtycke GDPR

Genom att att du klickar Skicka nederst i kontaktformuläret så godkänner du att Preem AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter med ändamålet att hantera ditt ärende.

Personuppgifterna lämnas inte ut till extern part och kommer att raderas hos Preem AB efter 1 år. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke som kan dras tillbaka av dig när som helst. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av vissa personuppgifter eller begära viss begränsning av behandlingen eller invända mot den. Du har också rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till en tredje part i ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Kontakt: ”Dataskyddsombud, Preem AB, 112 80 Stockholm”. E-post: ”dataskyddsombud@preem.se”. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende personuppgiftsbehandlingen.

 

Fördel E-faktura Fördel E-faktura

Som företagskund hos Preem kan du förenkla dina faktureringsrutiner med e-faktura istället för pappersfaktura. E-fakturan skickas elektroniskt från vårt affärssystem till ert affärssystem via en operatör.

Fördelarna med e-faktura:

  • Miljön (papper, kuvert och transporter behövs inte)
  • Effektivare (tidsbesparing)
  • Säkrare leveranser
  • Kostnadsbesparing