Företag Plus

Som medlem i Företag Plus får du olika förmåner på tjänster och produkter som vi hoppas ditt företag kan ha nytta av. Förmånens storlek varierar beroende på förmåns-nivån. Förmånsnivån väljer du själv.
Företag Plus har en årsavgift som baseras på den förmånsnivå du väljer. Byter du förmånsnivå betalar du bara mellanskillnaden och byter du till lägre förmånsnivå bibehåller du den förmånsnivå du har för tillfället hela medlemsåret ut.

Du behöver ha ett giltigt Preem Företagskort och max ha fem fordon (gäller fordon upp till 3,5 ton). Har du inte ett Preem Företagskort, kan du alltid ansöka om detta här bredvid och därefter registrera dig som medlem i Företag Plus. Du väljer själv vilka förmåner som du vill utnyttja. Har du fler än 3 fordon kan du bara välja Plus & Preemium nivån.

Företagskortet

Anpassas för den enskilde förarens behov eller ha samma villkor för samtliga kort som beställs. Välj om ditt Företagskort ska gälla för inköp av drivmedel och övriga varor våra butiker eller enbart drivmedel.

Ansök