Medlemsansökan

  • 1Företagsuppgifter
  • 2Firmatecknarens uppgifter
  • 3Skicka

Firmatecknares kontaktuppgifter

Ange kortnummer
Ange organisationsnummer
Ange antalet i heltal
Fortsätt Bli kortkund
  • 1Företagsuppgifter
  • 2Firmatecknarens uppgifter
  • 3Skicka

Firmatecknares kontaktuppgifter

Ange fullständigt namn
Ange personnummer
Ange befattning
Ange mobiltelefonnummer
Ange en korrekt e-postadress
Ange samma e-postadress i båda fälten
Tillbaka Fortsätt
  • 1Företagsuppgifter
  • 2Firmatecknarens uppgifter
  • 3Skicka

Sammanfattning

Du måste vara firmatecknare för att ansöka om medlemskap i förmånsprogammet
Du måste godkänna de PUL villkoren
Samtliga Firmatecknare erbjuds 3 mån gratis sjukvårdsförsäkring, utan köptvång. För att fler firmatecknare än den som registrerar medlemskapet i Såifa Rewards skall kunna ta del av erbjudandet, måste övriga Firmatecknare registreras på medlemssidorna
Tillbaka