Utbyte till Såifakort med chip

Här hittar du vanliga frågor och svar om det pågående utbytet av Såifakorten.

Utbyte till Såifakort med chip

Här hittar du vanliga frågor och svar om det pågående utbytet av Såifakorten.
Har du ett brådskande ärende och behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa till Preem Kundservice på 020-450 450. Vardagar 9-16.

Varför fungerar inte mitt Såifa-kort som inte har chip?

De gamla korten utan chip slutar att fungera 3 april, om du inte har fått ditt nya kort behöver du beställa ett nytt kort via vår kundportal, i kontaktformuläret eller genom att ringa till oss på 020-450 450.

Hur beställer jag ett kort som har chip?

Alla kort som beställs efter november 2021 är med chip. Alla aktiva kort har under året fram till november 2022 bytts ut per automatik. Om du inte har fått ditt kort med chip beställer du genom att gå in på vår kundportal, i kontaktformuläret eller genom att ringa till oss på 020-450 450.

När byts mitt Såifakort ut till ett kort med chip?

Ungefär en månad innan giltighetstiden på kortet går ut (finns angivet på kortet). Det gäller även de kort som har samma månad men annat år angivet.

Det vill säga att om ett kort har giltighetstid maj 2023, byts kortet istället ut redan i maj 2022. Det kommer då skickas ut ett nytt kort och en ny kod tidigt i maj 2022.

Kan vi byta ut alla våra gamla kort på en gång?

Samtliga kort kommer bytas ut baserat på giltighetstiden (månad).

Vilka korttyper kan jag välja?

Drivmedelskort eller Dieselkort. Spolarvätska, AdBlue och smörjolja inkluderas som möjliga köp precis som idag.

Varför kan jag inte längre ha ett Allkort?

Preems kort har fått direktiv om vissa begränsningar enligt Finansinspektionen. Såifa allkort kommer därför att bytas ut till Såifa drivmedelskort, som kan användas för inköp av drivmedel, AdBlue, spolarvätska och smörjmedel.

Vilka produkter kan jag köpa med ett Såifa Drivmedelskort med chip?

Alla drivmedel, AdBlue, spolarvätska, samt smörjmedel.

Vilka produkter kan jag köpa med ett Såifa Dieselkort med chip?

Diesel, AdBlue, spolarvätska, samt smörjmedel.

Går det att ändra en befintlig korttyp till en annan utan att byta kort?

Nej. Har man ett drivmedelskort och vill byta till ett dieselkort eller tvärtom, måste man beställa ett helt nytt kort.

Hur vet jag vilket kort som skall bytas ut?

Nya kort har chip samt att siffrorna på plats 8-18 är samma på båda korten.

Hur lång är giltighetstid för Såifakorten?

Giltighetstiden är 2 år.

Kommer det att kosta något om man vill byta ett chipkort, eller om man spärrar ett Såifakort med chip och beställer ett nytt?

Nej.

Kan jag tanka i Norge med mitt nya Såifa chipkort?

Nu går det att tanka med chipkort på YX Truck-anläggningar. Det är för närvarande 43 anläggningar spridda runt framför allt södra Norge. Antalet stationer kommer under hösten att utökas löpande.

Observera att oavsett om du har ett chipkort eller ett gammalt kort så måste du fortfarande ansöka om en norsk kredit innan du kan tanka i Norge. 

Kan jag tanka i Danmark med mitt Såifakort?

Ja, det är möjligt att tanka med chipkortet på YX anläggningar i Danmark. 

 

Där jag tankar tar man inte kort med chip - kommer jag att kunna använda mitt Såifakort?

Ja - på samma sätt som tidigare och där kommer terminaler också att bytas ut till kortterminal med chipläsning.

Kommer man att kunna betala i mobilappen med nya Såifakortet?

Nej inte idag, men vi jobbar på att ta fram denna möjlighet.

Kan jag blippa med chipkortet utomhus på en bemannad station?

Ja. Tänk på att kortet måste aktiveras innan man använder blipp första gången. Det görs genom att genomföra ett köp med chippet.

Kan jag blippa mitt chipkort på en Såifa anläggning?

Ja. Tänk på att kortet måste aktiveras innan man använder blipp första gången. Det görs genom att genomföra ett köp med chippet.

Kan jag blippa mitt chipkort på en obemannad station?

Ja. Tänk på att kortet måste aktiveras innan man använder blipp första gången. Det görs genom att genomföra ett köp med chippet.

Vad händer om jag slår fel kortkod och kortet blir spärrat?

Av säkerhetsskäl spärras ditt kort om fel kortkod slås in 3 gånger i följd. Slår du fel kod 2 gånger i följd och sedan rätt, nollställs antalet felaktiga försök.

 

Fungerar fakturafilen som tidigare?

Ja.

Hur kommer förbrukningsstatistiken att påverkas?

Inte alls, utan samma som idag, men transaktioner på tidgare kort utan chip kommer att fortsätta över till statistik för kort med chip.

Om jag beställer ett nytt Såifakort innan våra kort är utbytta, kommer detta då att vara med chip?

Ja.

Varför behöver jag byta ut mitt kort?

Vi utvecklar och förbättrar kortens funktioner. Därför förses de nya korten med chip och contacless (blipp).

Vad händer om mitt Såifakort med chip inte fungerar?

Oftast beror detta på terminalfel alternativt att kortet inte använts på rätt sätt i terminalen och sällan på att det är fel på själva chipkortet. Säkerställ att instruktionerna i terminalen följs. Om inte det fungerar kontakta Preem kundservice nedan.

 

 

 

Vi har både Såifakort och Företagskort - kommer alla att bytas ut?

Just nu pågår byte av Såifakorten och till hösten 2022 påbörjar vi utbytet av de nya Företagskorten med chip.

Contactless fungerar inte på mitt nya kort.

Första gången kortet används kan det inte användas med contactless utan kortet måste sättas i kortläsaren och verifieras med PIN. Efter detta kan contactless användas.

Varför får jag en ny kod till mitt nya Såifakort med chip?

Eftersom kortfunktionen på kortet uppdateras så behöver även koden bytas ut.

Kan jag ändra till valfri kod på mitt nya Såifakort med chip?

Det kommer tyvärr inte att vara möjligt.

Hur gör jag om jag glömt min pinkod eller om jag inte fått någon pinkod?

Kontakta Preem kundservice på 020-450 450 eller kundservice@preem.se. Kom ihåg att uppge ditt fullständiga kortnummer.