Information om pågående kortbyte Såifa

Här hittar du vanliga frågor och svar om det pågående utbytet av Såifakorten.

Information om pågående kortbyte Såifa

Här hittar du vanliga frågor och svar om det pågående utbytet av Såifakorten.
Har du ett brådskande ärende och behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa till Preem Kundservice på 020-450 450. Vardagar 9-16.

Varför byter ni ut Såifakorten?

Vi utvecklar och förbättrar kortens funktioner. Därför förses de nya korten både med chip och contactless (blipp).

När byter ni ut Såifakorten?

Bytet baseras på kortens giltighetstid. Om ni har flera kort betyder det att korten kan komma att bytas ut vid olika tid­punkter.

Mitt kort går ut 2023 (2024). Kommer jag också att få ett nytt kort med chip?

Ja, alla kort med samma giltighetsmånad (ex april) kommer att bytas ut under samma månad 2022 oavsett utgångsår.

Om jag beställer ett nytt kort innan våra kort är utbytta, kommer detta då att vara med chip

Ja, om du beställer ett nytt Såifakort efter 1 november kommer det vara försett med chip.

Kan vi välja att inte byta ut våra kort?

Nej, alla korten behöver bytas ut oavsett deras tidigare giltighetstid.

Vi har fått nya kort till företaget. Hur vet jag vilka av våra befintliga kort som ska bytas ut?

Om korten är präglade med namn, anställnings-id eller liknande kan ni utgå från detta. Om ni behöver en ersättningstabell för att veta vilka kort som ska bytas ut kan ni begära att få detta från Preem Kundservice. Ni kontaktar Preem Kundservice genom formuläret nedan.

Varför innehåller vår fakturaspecifikation köp för fler kort än tidigare?

Under en övergångsperiod kommer era fakturaspecifikationer att innehålla köp från både de gamla och nya korten. Om ni behöver hjälp att matcha de gamla och nya korten kan ni beställa en översättningstabell genom att maila till kundservice@preem.se

Varför har vi fått utbyteskort för kort som fortfarande har glitighetstid kvar?

Vi utvecklar och förbättrar kortens funktioner. Därför förses de nya korten både med chip och contactless (blipp). Detta är en större uppdatering av korten och därför byts samtliga kort ut. Oavsett tidigare giltighetstid.

Varför har vi bara fått utbyteskort för en del av våra kort?

Då det är många kort som ska bytas ut behöver bytet göras löpande. Alla era kort kommer dock att bytas ut.

Kommer ni även att byta ut Företagskorten?

Ja, även Preem Företagskort kommer att bytas ut i sinom tid. Mer information kommer skickas ut till ert företag inför bytet.

Varför byter ni inte alla våra kort på en gång?

Av säkerhetsskäl byts korten i omgångar.

Vad är skillnaden på de nya och gamla korten?

Har du ett Såifa Allkort kommer det bytas ut till Drivmedelskort vilket innebär att de kan användas för inköp av drivmedel, samt endast inköp av AdBlue, spolarvätska och smörjmedel i butik.

Om ert företag har vårt 2-kortssystem med Förarkort och Fordonskort byts båda korten. Det är enbart Förarkortet som förses med chip och ny PIN-kod. Fordonskortet kommer inte att vara försett med chip.

När slutar de gamla korten att gälla?

1 månad efter att de nya korten skickas ut slutar de utbytta korten att gälla. Observera att eventuella övriga kort kommer att fungera för

Har utbyteskorten samma PIN-kod som de gamla korten?

Nej, alla PIN-koder byts ut i samband med att respektive kort byts ut.

Kan vi byta PIN-koderna?

Nej, i dagsläget går det inte att byta PIN-koderna.

Var kan jag betala med contactless (blipp)?

Du kan betala med contactless (blipp) inne i butiken på Preems bemannade stationer.

Kontakta oss

Om du har frågor om det pågående kortbytet är du välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan.

Genom att lämna ditt samtycke nedan godkänner du att Preem AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter med ändamålet att hantera ditt ärende.

Personuppgifterna lämnas inte ut till extern part och kommer att raderas hos Preem AB efter 1 år. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke som kan dras tillbaka av dig när som helst. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av vissa personuppgifter eller begära viss begränsning av behandlingen eller invända mot den. Du har också rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till en tredje part i ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Kontakt: ”Dataskyddsombud, Preem AB, 112 80 Stockholm”. E-post: ”dataskyddsombud@preem.se”. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende personuppgiftsbehandlingen.