Fordons & Förarkort

Om du är firmatecknare kan du ansöka om kort direkt med BankID. Om du inte är firmatecknare kan du skriva ut blanketten, få den underskriven av firmatecknare och sedan posta den till Preem.
  • 1Företagsuppgifter
  • 2Kortval
  • 3Skicka

Fyll i det organisationsnummer ansökan gäller

Ange organisationsnummer
OK Rensa För att kunna ansöka om kort måste du ange organisationsnummer samt vara firmatecknare för företaget.

Förifyllda Företagsuppgifter

Ange en fullständig faktureringsadress

Uppgifter till kontaktperson

Ange namn
Ange mobilnummer
Ange en korrekt e-postadress
Ange samma e-postadress i båda fälten
Fortsätt
  • 1Företagsuppgifter
  • 2Kortval
  • 3Skicka

Jag har kort sedan tidigare

Faktura och kredit

Ange önskat kreditutrymme. (Minimum 10 000)
Ange önskat kreditutrymme. (Minimum 10 000)
Ange önskat kreditutrymme. (Minimum 10 000)
Ange önskat kreditutrymme. (Minimum 10 000)
Ange önskat faktureringssätt

SÅIFA 2-kort

Förarkort

Ange text eller namn på kortet
Lägg till ytterligare förarkort

Fordonskort

Ange text eller namn på kortet
Välj korttyp
Lägg till ytterligare fordonskort
Tillbaka Fortsätt
  • 1Företagsuppgifter
  • 2Kortval
  • 3Skicka

Sammanfattning

Du måste godkänna Preems allmänna villkor

Kostnadsfritt Förmånsprogram för Företagskunder med Såifakort

Den här är automatiskt ifylld om du kommer från en kampanjsida.

Max 8 siffror, vid förifylld rabattkod ta bort en 0:a i början.
Tillbaka

...skriv under och skicka med posten