Framtiden - vår viktigaste marknad

Att tänka lite längre

Sverige har högt uppsatta miljömål och en av de största utmaningarna är att minska andelen fossila bränslen vid transporter. Vi på Preem är övertygade om att vi behöver använda många olika typer av råvaror och producera flera olika typer av bränslen för att i så stor utsträckning som möjligt ersätta fossila drivmedel med förnybara. Vi tror också att det kommer att finnas många olika lösningar och att det därför är viktigt att samverka. Vårt bidrag är att göra så gröna och så effektiva bränslen som möjligt. För oss på Preem är det självklart att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Det är vår vision, men det är också en utmaning vi på Preem arbetar med dagligen.

Möjligheterna i både råvaror och teknik

När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Och den investering som vi har gjort i vårt raffinaderi i Göteborg innebär att vi har tekniken och kompetensen för att producera mer och fler förnybara produkter.

Vi är redo att ta nästa steg

För att lösa de utmaningar vårt samhälle står inför måste vi hjälpas åt. Samarbeten mellan företag, forskare, myndigheter och organisationer breddar kunskapen och öppnar vägen för nya möjligheter. Vi på Preem ligger i utvecklingens framkant idag och vi är redo att leda utvecklingen och omvandlingen även i fortsättningen. 

Vi har ambitionen och planerna för att producera framtidens drivmedel – det finns mycket att göra och vi har redan både kunskap och teknik som vi vill ta tillvara och vidareutveckla. Vi undersöker till exempel möjligheten att bygga en vätgasfabrik för att producera grön vätgas till vår tillverkningsprocess. Vi har också tittat på att investera i en Green Hydro Treater i Lysekil och att bygga en pyrolysanläggning. Vi vill kort sagt producera ännu fler gröna produkter på ett ännu effektivare sätt. 

För att kunna ta nästa steg behöver vi tydliga och långsiktiga spelregler som visar att en investering för ett hållbart samhälle även är en ekonomiskt hållbar investering.