Framtidens bensin

För att förklara Framtidens bensin måste vi börja i dåtid. 2011 lanserade vi nämligen det vi kallar Preem Evolution Diesel.

Det var vårt första steg på resan att byta ut fossil olja mot förnybara råvaror och producera framtidens drivmedel. Preem Evolution Diesel görs idag delvis på tallolja; en restprodukt från svensk skogs- och pappersindustri. 

Tanken är att Framtidens bensin ska ha en klimatpåverkan liknande Preem Evolution Diesel. Vi letar hela tiden nya, hållbara råvaror som vi kan använda för att göra bränsle. I utvecklingen av Framtidens bensin har lignin dykt upp som ett intressant alternativ. Det är också en restprodukt från svensk skogsindustri, minst lika hållbar och klimatsmart som talloljan. Men med mycket krångligare namn.

Först lite om diesel

För att förklara Framtidens bensin måste vi börja i dåtid. 2011 lanserade vi nämligen det vi kallar Preem Evolution Diesel. Det var vårt första steg på resan att byta ut fossil olja mot förnybara råvaror och producera framtidens drivmedel. Preem Evolution Diesel görs idag delvis på tallolja; en restprodukt från svensk skogs- och pappersindustri.

Börja med att byta ut bränslet

Det som gör Preem Evolution Diesel och Framtidens bensin så speciella, är att de fungerar i alla fordon som går på diesel eller bensin. Det gör nästan alla bilar som kör på våra vägar idag och allt pekar på att det kommer fortsätta vara så ett bra tag framöver. I snitt lever en svensk personbil i 17 år. Självklart vore det toppen om man kunde byta ut alla våra bilar mot elbilar, solbilar eller andra framtida miljövänligare alternativ. Men det är lång väg kvar dit, kanske kommer det aldrig hända. Vi behöver alltså börja med att byta ut bränslet i de bilar vi har.

Därför har vi som tillverkar drivmedel ett stort ansvar att se till att de har så lite påverkan på miljön som möjligt. Annars kommer Sverige aldrig nå de klimatmål regeringen har satt upp eller utsläppen av växthusgaser från transporterna att minska. Om Framtidens bensin blir verklighet skulle alltså din BMW, Volvo, Opel eller vilken bil som helst kunna bli en miljöbil över en natt.

Fossiloberoende fordonsflotta och andra krångligheter

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara helt oberoende av fossila bränslen. Med fossila bränslen menar man helt enkelt olja, kol eller naturgas. Men, det är nu bara 15 år tills dess och om en personbil lever i snitt 17 år går det snabbt att räkna ut att det börjar brinna lite i knutarna.

Det här är ett mål som regeringen satt. Enkelt att säga, men en annan sak att genomföra. Om det ska vara ens nära möjligt måste vi alltså hitta förnybara drivmedel som går att använda i de bilar och fordon som kör på våra vägar idag.

Preem Evolution Diesel är ett steg på vägen och Framtidens bensin är nästa. Vi är beredda att ta de investeringar som krävs för att vi ska kunna producera dem i stor skala, men är beroende av att regeringen ger oss långsiktiga spelregler för att det ska vara möjligt.

Nu blir det ännu krångligare

Det är svårt för oss att förutspå vad som ska hända med de spelregler och den beskattning som idag finns på förnybara drivmedel. I dagsläget är det betydligt dyrare att producera drivmedel av förnybar råvara än av fossil råvara. Och de flesta har ingen lust att betala mer för sitt drivmedel. Inte ens för miljöns skull. Därför måste vi få hjälp med att göra dem konkurrenskraftiga på marknaden. Vår vädjan till politikerna är alltså att tänka en gång extra när de fattar beslut. Och framför allt att vara tydliga.

I oktober 2015 invigde vi en ny anläggning på vårt raffinaderi i Göteborg, en investering värd 300 miljoner kronor. Med den nya anläggningen fördubblar vi vår produktion av förnybara drivmedel och bidrar därmed också till att ytterligare minska Sveriges koldioxidutsläpp.

Men miljöinvesteringar blir till slut omöjliga om vi inte vet om det kommer gå att sälja produkterna i slutändan. Vi är beredda att gå långt för att producera gröna drivmedel. Men vi måste veta att det finns en marknad också.

Skogen är verkligen vårt gröna guld

Eftersom Sverige inte har någon egen olja eller naturgas är vi beroende av import från andra länder där man utvinner olja och gas. Men nu har vi hittat en väg där vi kan ta tillvara på våra egna resurser. Med restprodukter från till exempel den svenska skogen och svenskt lantbruk har vi faktiskt en unik möjlighet att på sikt bli självförsörjande på drivmedel. Det här är inte bara bra för miljön, det gynnar också svensk skogsindustri och skapar gröna arbetstillfällen i glesbygden. I Piteåfabriken SunPine tillverkar man nu inte bara råvaran till Preem Evolution Diesel från tallolja utan även klister och kanske snart också ingredienser till läkemedelsindustrin. Innovation föder innovation. Genom vårt samarbete med Sveaskog, Södra och Kiram, forskare, myndigheter och organisationer breddar vi kunskapen och öppnar vägen för den här typen av möjligheter.