Hållbara råvaror

Preems vision är att leda omställningen till ett hållbart samhälle. Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt för att till slut upphöra om vi ska nå klimatmålen och stävja den pågående klimatkrisen. Under 2021 skärpte vi våra klimatmål: Vi ska vara ett klimatneutralt företag i hela vår värdekedja senast år 2035. För att nå klimatmålen krävs att andelen förnybara drivmedel ökar kraftigt i Sverige. Preem vill vara en del av den hållbara omställningen och lägger idag stora resurser på att utveckla marknadens mest hållbara drivmedel. 

Skillnad på grönt och grönt
En central del i den hållbara omställningen är att successivt byta ut råvarorna i produkterna, från råolja till förnybara alternativ. Parallellt pågår ett ständigt arbete med att hitta de mest hållbara, förnybara råvarorna som möjligt. Det är viktigt att förnybara råvaror både bidrar till utsläppsminskningar som hindrar klimatförändringarna, samtidigt som den lokala miljöpåverkan minimeras och den sociala hållbarheten värnas.

Hållbarhet förutsätter transparens
Preem strävar efter att vara branschens mest transparenta företag och är idag det enda företaget som öppet redovisar innehållet i den totala förnybara försäljningen. Ökad transparens är en central del i vår syn på hållbarhet. Det bygger kunskap och trovärdighet för vår verksamhet, samtidigt som vi ger våra kunder en möjlighet att göra medvetna val som gör skillnad.

Den gröna produktionen
Preem är stolta över de förnybara insatsråvaror som våra drivmedel består av. I vår egen produktion på raffinaderiet i Göteborg producerades 2021 drygt 300 000 kubikmeter förnybara drivmedel. I genomsnitt bestod produkterna av cirka 2/3 tallolja, och 1/3 slakteriavfall. Genom att nyttja avfall från skogs- och livsmedelsindustrin bidrar Preem till ett mer cirkulärt samhälle, som minimerar risken att resurser går till spillo.  
 
I slutet av 2020 påbörjade Preem en produktion av förnybara drivmedel på vårt raffinaderi i Lysekil. Och under 2021 utökades produktionen med pyrolysolja gjord av sågspån från Preems delägda anläggning Pyrocell.

Preem är Sveriges största producent av bensin och diesel av restprodukter från den svenska skogen. Vi köper även förnybara insatsråvaror från andra delar av världen. Under 2021 kom majoriteten av alla förnybara insatsråvaror från Europa. Störst var Sverige med 28 procent. 

 

Den gröna försäljningen

Efterfrågan på förnybara drivmedel har vuxit snabbt de senaste åren. Preem arbetar intensivt med att utöka den egna förnybara produktionen. Målet är att nå en produktion på 5 miljoner kubikmeter förnybar diesel, bensin och flygbränsle år 2030. 

Under tiden säljer Preem en större mängd förnybara drivmedel än den egna produktionskapaciteten. Försäljningen går till kunder via stationsnätet, till återförsäljare och direkt till företagskunder. 2021 bestod de sålda förnybara drivmedlen främst av), raps (28 procent) animaliska fettsyror (27 procent och använd frityrolja (12 procent). Ursprunget på dessa förnybara råvaror fördelades under 2021 på ett stort antal länder, mycket inom Europa, men även från andra delar av världen. 

Preems avståndstagande från palmolja
Preem raffinaderier har idag inte kapaciteten att producera HVO100, och måste därför köpa in färdigproducerad produkt. Idag råder det stor brist på HVO100 som är helt fri från palmolja eller PFAD.

Sedan länge har Preem tagit avstånd från palmolja och den kampen fortsätter. Under 2021 förekom det ingen PFAD i Preems totala försäljning.