Idag står transporter för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Så kan det inte fortsätta. Som tur är finns det en rad åtgärder som skulle kunna skynda på omställningen till en hållbar transportsektor, och den viktigaste av dem alla är hållbara drivmedel.

Vag_FAKTAKORT 90% ny.jpgÖver hälften av alla svenskar tror att flyget står för de största transportutsläppen i Sverige. Det kunde inte vara mer fel. Vägtransporterna står nämligen för hela 90%. År 2030 ska dessa utsläpp vara 70% lägre jämfört med 2010. Politikerna har satt ett tydligt mål men ingen politik som tar oss dit – fram till alldeles nyligen när bränslebytet äntligen infördes. Men för att omställningen från fossilt till förnybart ska bli verklighet krävs en politik som möjliggör för en ökad produktion av hållbara drivmedel här i Sverige.

Vag_FAKTAKORT 45 ny.jpgVi måste ta till vara på den unika potentialen som finns i restprodukter från skogsindustri, jordbruk och andra näringar, som idag går förlorad. Bränslebytet är ett första steg på vägen, men vi slösar fortfarande miljarder på skattesubventioner av importerade, icke hållbara, drivmedel som konkurrerar ut våra miljömässigt överlägsna svenska produkter.

Detta går att ändra på. Vi lovar att dra vårt strå till stacken och leda utvecklingen av förnybara drivmedel i Sverige. Men då krävs en politisk styrning som håller oss borta från fler dikeskörningar i framtiden.

Läs mer om vår vision för hållbara transporter på preem.se/hallbaratransporter