Vi tycker att alla politiker
borde flyga och fara.

Fast på ett mer hållbart sätt.

Vi tycker att alla politiker borde flyga och fara

Fast på ett mer hållbart sätt.

Idag står transporter för en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Så kan det inte fortsätta. Som tur är finns det en rad åtgärder som skulle kunna skynda på omställningen till en hållbar transportsektor, och den viktigaste av dem alla är hållbara drivmedel.

Flyg_FAKTAKORT 358000 Ny.jpgTa bara det som orsakar mest klimatångest just nu – flyget. Idag är det många som avstår från att flyga, helt i onödan. Det går faktiskt att producera flygbränsle som till 100% består av förnybara råvaror, vilket reducerar utsläppen nästan helt och hållet.

Vi har kapacitet att inom en snar framtid leverera förnybara bränslen till alla inrikesflyg i Sverige, gjorda på restprodukter från skogen och andra industrier. Tyvärr finns det ett avgörande skäl till att inget händer: Efterfrågan är väldigt låg. Det beror på en enda sak. Förnybara flygbränslen är dyra, och ingen är beredd att ta kostnaden. Därför behöver vi hjälp av våra politiker.

FAKTAKORT Visste du att.1psd.jpgEn svensk lag som innebär en successiv ökning av andelen förnybart bränsle i tanken är på gång – och det är bra. Men det krävs mer än så, och det behöver gå fortare. De flesta flygningar sker internationellt, och det är ohållbart med nationella regelverk som bara gäller Sverige. Våra politiker måste därför driva på för gemensamma spelregler i EU, och övriga världen, som styr mot ökad inblandning av förnybara flygbränslen.

På så vis kan vi undvika att flygen tankas i de länder där det är billigast, och inte mest hållbart. Idag finns också ogrundade regler att endast halva tanken får bestå av förnybart. Det är allt annat än hållbart i en tid när det går att flyga på 100% förnybart bränsle. Här måste politiken ta sitt ansvar och driva på för ett maximalt hållbart flyg.

Läs mer om vår vision för hållbara transporter på preem.se/hallbaratransporter