Utbyte till Såifakort med chip

Här hittar du vanliga frågor och svar om det pågående utbytet av Såifakorten.

Utbyte till Såifakort med chip

Här hittar du vanliga frågor och svar om det pågående utbytet av Såifakorten.
Har du ett brådskande ärende och behöver komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa till Preem Kundservice på 020-450 450. Vardagar 9-16.

När börjar ni byta ut de gamla Såifakorten till kort med chip?

Ungefär en månad innan giltighetstiden går ut på kortet (finns angivet på kortet). Det gäller även de kort som har samma månad men annat år angivet.

(om ett kort t ex har giltighetstid mars 2023, byts kortet ut mars 2022 och kommer till kund i början av mars 2022)

När byts mitt Såifakort ut till ett kort med chip?

Ungefär en månad innan giltighetstiden går ut på kortet (finns angivet på kortet). Det gäller även de kort som har samma månad men annat år angivet.

(om ett kort t ex har giltighetstid mar 2023, byts kortet ut mar 2022 och kommer till kund i början av mars 2022)

Kan vi byta ut alla våra gamla kort på en gång?

Samtliga kort kommer bytas ut baserat på giltighetstiden (månad).

Vilka korttyper kan jag välja?

Drivmedelskort eller Dieselkort. Spolarvätska, AdBlue och smörjolja inkluderas som möjliga köp precis som idag.

Varför kan jag inte längre ha ett Allkort?

Preems kort har fått direktiv om vissa begränsningar enligt Finansinspektionen. Såifa allkort kommer därför att bytas ut till Såifa drivmedelskort, som kan användas för inköp av drivmedel, AdBlue, spolarvätska och smörjmedel.

Vilka produkter kan jag köpa med ett Såifa Drivmedelskort med chip?

Alla drivmedel, AdBlue, spolarvätska, samt smörjmedel.

Vilka produkter kan jag köpa med ett Såifa Dieselkort med chip?

Diesel, AdBlue, spolarvätska, samt smörjmedel.

Går det att ändra en befintlig korttyp till en annan utan att byta kort?

Nej. Har man ett drivmedelskort och vill byta till ett dieselkort eller tvärtom, måste man beställa ett helt nytt kort.

Hur vet jag vilket kort som skall bytas ut?

Nya kort har chip samt att siffrorna på plats 8-18 är samma på båda korten.

Hur lång är giltighetstid för Såifakorten?

Giltighetstiden är 2 år.

Kommer det att kosta något om man vill byta ett chipkort, eller om man spärrar ett Såifakort med chip och beställer ett nytt?

Nej.

Kan jag tanka i Norge med mitt nya Såifa chipkort?

Det är för närvarande inte möjligt att tanka med chipkort i Norge men det är under uveckling och kommer att lösas under våren 2022. Observera att oavsett om du har ett chipkort eller ett gammalt kort så måste du fortfarande ansöka om en norsk kredit innan du kan tanka i Norge. 

Kan jag tanka i Danmark med mitt Såifakort?

Nej, inte just nu. Men inom en snart framtid kommer det att vara möjligt att tanka med Såifakort på YX i Danmark.

 

Där jag tankar tar man inte kort med chip - kommer jag att kunna använda mitt Såifakort?

Ja - på samma sätt som tidigare och där kommer terminaler också att bytas ut till kortterminal med chipläsning.

Kommer man att kunna betala i mobilappen med nya Såifakortet?

Nej inte idag, men vi jobbar på att ta fram denna möjlighet.

Kan jag blippa med chipkortet utomhus på en bemannad station?

Inte ännu tyvärr, men det är under utveckling och kommer att bli möjligt under 2022.

Kan jag blippa mitt chipkort på en Såifa anläggning?

Inte ännu tyvärr, men det är under utveckling och kommer att bli möjligt under 2022.

Kan jag blippa mitt chipkort på en obemannad station?

Inte ännu tyvärr, men det är under utveckling och kommer att bli möjligt under 2022.

Vad händer om jag slår fel kortkod och kortet blir spärrat?

Av säkerhetsskäl spärras ditt kort om fel kortkod slås in 3 gånger i följd. Slår du fel kod 2 gånger i följd och sedan rätt, nollställs antalet felaktiga försök.

Du kan beställa nytt kort via Mitt Preem eller kontakta kundservice på 020-450 450, vardagar 9-16.

 

Fungerar fakturafilen som tidigare?

Ja.

Hur kommer förbrukningsstatistiken att påverkas?

Inte alls, utan samma som idag, men transaktioner på tidgare kort utan chip kommer att fortsätta över till statistik för kort med chip.

Om jag beställer ett nytt Såifakort innan våra kort är utbytta, kommer detta då att vara med chip?

Ja.

Varför behöver jag byta ut mitt kort?

Vi utvecklar och förbättrar kortens funktioner. Därför förses de nya korten med chip och contacless (blipp).

Vad händer om chipet inte fungerar?

Då behöver du byta ut kortet, eftersom magnetremsan inte kommer att fungera. Dock används magnetremsan hos partners som inte läser chip.

Vi har både Såifakort och Företagskort - kommer alla att bytas ut?

Nej - i första fasen byter vi ut Såifa och våren 2022 startar vi att byta ut Företagskorten.

Contactless fungerar inte på mitt nya kort.

Första gången kortet används kan det inte användas med contactless utan kortet måste sättas i kortläsaren och verifieras med PIN. Efter detta kan contactless användas.

Varför får jag en ny kod till mitt nya Såifakort med chip?

Eftersom kortfunktionen på kortet uppdateras så behöver även koden bytas ut.

Kan jag ändra till valfri kod på mitt nya Såifakort med chip?

Det kommer tyvärr inte att vara möjligt.

Hur gör jag om jag glömt min pinkod eller om jag inte fått någon pinkod?

Kontakta Preem kundservice på 020-450 450 eller kundservice@preem.se. Kom ihåg att uppge ditt fullständiga kortnummer.

 

Kontakta oss

Om du har frågor om det pågående kortbytet är du välkommen att kontakta oss genom formuläret nedan.

Genom att lämna ditt samtycke nedan godkänner du att Preem AB som personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter med ändamålet att hantera ditt ärende.

Personuppgifterna lämnas inte ut till extern part och kommer att raderas hos Preem AB efter 1 år. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke som kan dras tillbaka av dig när som helst. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av vissa personuppgifter eller begära viss begränsning av behandlingen eller invända mot den. Du har också rätt att få vissa av dina uppgifter överförda till en tredje part i ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Kontakt: ”Dataskyddsombud, Preem AB, 112 80 Stockholm”. E-post: ”dataskyddsombud@preem.se”. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende personuppgiftsbehandlingen.