Våre Produkter

I jakten på fremtidens drivstoff er det utviklet en rekke nye teknologier for å gjøre fornybare råvarer om til drivstoff. Hvilke fornybare råvarer som kan, og bør, brukes til drivstoff, er et svært komplekst spørsmål.

Hvete og sukkerrør kan bli etanol, fiskeolje kan bli FAME, avfall kan bli gass, slakteriavfall og tallolje kan bli diesel. Det finnes uendelig mange muligheter og veivalg. 

Den fornybare andelen kommer fra både rapsmetylester og HVO. Rapsmetylester er laget av rapsolje og blandes i produktet. HVO er hydrogenert vegetabilsk olje.