Fornybare diesel

Preem Evolution Diesel kan fylles på alle dieselkjøretøyer og blandes med all annen diesel. Den har samme effekt som vanlig standarddiesel. Preem Evolution Diesel tilfredsstiller de norske miljøkravene og har en fornybar andel på opptil 20 prosent fornybart innhold.

Standard diesel

Dieseldrivstoffets egenskaper og kvalitet er avgjørende for at motoren skal fungere og gi riktig ytelse, avgassutslipp og levetid, samt for å oppnå en effektiv avgassrenseteknologi. Våre dieselkvaliteter tilfredsstiller kravene i Europa-standarden for dieseldrivstoff, EN590.