Om Preem

Preem er det største oljeselskapet i Sverige, med en raffineringskapasitet på mer enn 18 million m³ råolje hvert år. Vi raffinerer og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til selskaper og forbrukere i Sverige og i utlandet.