Framtiden är vår
viktigaste marknad.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår högt ställda vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Vår gröna strategi
Se filmen om Preem

Vår vision Vår vision

Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Pressmeddelanden

  • Vattenfall och Preem går vidare med samarbetet kring fossilfri vätgas till biobränslen

    13 jul 2021

    Det finns mycket goda förutsättningar för en elektrolysanläggning i Lysekil för vätgasproduktion till biobränsle. Det visar resultaten från studien som pågått under våren. Utsläppen av koldioxid kan minska med minst 80 procent för vätgas som produceras fossilfritt istället för med fossila råvaror. Nu ska en första anläggning på i storleksordningen 50 megawatt utredas. [Preemraff Lysekil] Preem och Vattenfall påbörjade i januari en strategisk analys om vilken roll fossilfri vätgas från elektrolys, producerat med fossilfri el, kan spela för Preems möjligheter att tillverka biobränslen i stor

  • Preem uppmanar till sänkt fart i sommar för minskade utsläpp

    24 jun 2021

    Drivmedelsbolaget Preem uppmanar bilister att sänka farten med 10 km/tim i sommar för att därigenom minska utsläppen med 10 procent. Om alla följde uppmaningen skulle det motsvara 76 000 bilars årsutsläpp, enligt en ny beräkning. Genom att sänka farten kan vi hjälpas åt att minska utsläppen, det är budskapet i Preems initiativ ”-10”. Namnet refererar till sambandet mellan hastighet och klimatpåverkan. Sänkt fart med 10 km/tim ger 10 procents lägre utsläpp, visar data från bland andra Trafikverket. [1] – Människor vill göra medvetna val för att minska sin klimatpåverkan, samtidigt som många