En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

 

 

Se filmen om Preem

En bättre resa En bättre resa

Vi bygger om våra anläggningar, minskar våra utsläpp och erbjuder nya produkter och tjänster. Vi ställer om från fossilt till förnybart. Och det ska vi göra till 2035. Det är vårt mål, för oss och vår planet. Och det är inte en lätt resa. Tro oss. Det är den största utmaningen vi någonsin stött på, i hela vår historia. Men det är en omställning vi gör, för att vi vill, kan och måste. Vi kallar det för en bättre resa. Och du är välkommen att följa med.

Vår gröna strategi

Pressmeddelanden

  • Preem och Sirius utökar samarbetet genom två nya fartyg för transport av förnybara bränslen och råvaror.

    14 jun 2024

    Preem har avtalat med det Svenska rederiet Sirius Shipping att frakta in två av deras framtidssäkrade tankfartyg på time charter. När dessa två nybyggda systerfartyg levereras kommer de att utgöra ryggraden i Preem’s nästa generations transportsystem och utföra säkra och hållbara sjötransporter av förnybara råvaror såväl som färdiga produkter, med avsevärt lägre miljöpåverkan än tidigare fartygsgenerationer. -Vi ser fram emot att få ta leverans av de två systerfartygen, ett ytterligare resultat av vårt långa samarbete med Sirius Shipping. Preem har höga ambitioner att minska sin

  • Preem blir huvudpartner till Female Engineer Network

    27 maj 2024

    Sveriges största drivmedelsbolag Preem blir huvudpartner till Sveriges ledande ingenjörsnätverk för kvinnor Female Engineer Network (FEN). Målet med samarbetet är att tillsammans skapa nya arenor för nätverkande och samskapande, bidra till kompetensutbyte och främja ett mer jämställt näringsliv. Det här är första gången som FEN tecknar ett huvudpartnerskap. Sedan starten 2015 har FEN arbetat aktivt för att stärka kvinnor i tekniksverige och verkat för jämställdhet och mångfald inom näringslivet. För att fortsätta utveckla sitt nätverk tar de nu ett betydelsefullt steg genom att välkomna