Vår gröna strategi

Pressmeddelanden

  • Avtal med Lipsa säkrar tillgången till hållbara råvaror

    13 jan 2022

    Preem fördjupar samarbetet med raffinaderiföretaget Lipsa. Avtalet innebär att Preem säkrar tillgången till hållbara råvaror som är viktiga för Preems omställning. Spanska Lipsa är det största vegetabiliska oljeraffinaderiet i södra Europa och är marknadsledande inom förbehandling och bearbetning av oljor och fetter. Lipsa kommer att bistå med förbehandlingskapacitet samt ansvara för råvaruinköp av hållbara råvaror som därefter kan raffineras till förnybara drivmedel vid Preems raffinaderier i Göteborg och Lysekil. – Vi gläds åt att kunna fördjupa vårt samarbete med Lipsa, då tillgång

  • Preem upplyser Naturvårdsverket om fel i utsläppsrapporteringen

    20 dec 2021

    Under en frivillig internkontroll vid raffinaderiet i Lysekil har Preem upptäckt ett fel i utsläppsrapporteringen till Naturvårdsverket. Felet är nu åtgärdat och Preem kommer att kompensera för utsläppen i den omfattning som krävs. Det var under en frivillig internkontroll vid Preems raffinaderi i Lysekil som det upptäcktes ett fel i de beräkningar av koldioxidutsläpp som årligen rapporteras till Naturvårdsverket. Kontrollen visade att Preem vid fem tillfällen (2016-2020) rapporterat en lägre siffra än de faktiska utsläppen. Preem har självmant initierat kontakt med Naturvårdsverket som