En bättre resa

Vi är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid.

 

 

 

Se filmen om Preem

En bättre resa En bättre resa

Vi bygger om våra anläggningar, minskar våra utsläpp och erbjuder nya produkter och tjänster. Vi ställer om från fossilt till förnybart. Och det ska vi göra till 2035. Det är vårt mål, för oss och vår planet. Och det är inte en lätt resa. Tro oss. Det är den största utmaningen vi någonsin stött på, i hela vår historia. Men det är en omställning vi gör, för att vi vill, kan och måste. Vi kallar det för en bättre resa. Och du är välkommen att följa med.

Vår gröna strategi

Pressmeddelanden

  • Preem investerar ytterligare cirka 5,5 miljarder kronor i raffinaderiomställningen – blir en ledande aktör inom förnybart flygbränsle i Europa

    27 nov 2023

    Preems styrelse har beslutat om en investering på cirka 5,5 miljarder kronor för en storskalig ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil. Investeringen är en viktig milstolpe på Preems omställningsresa där den fossila produktionen fasas ut till förmån för förnybara drivmedel till väg- och flygtransporter. Investeringen möjliggör för Preem att bli den största producenten i norra Europa av förnybart flygbränsle, och en av de största producenterna av förnybara drivmedel för vägtransporter. Ombyggnationen av anläggningen påbörjas år 2024 och planeras att stå klar 2027, och förväntas ge Preem

  • Preem bland de första i Sverige att använda Microsoft 365 Copilot

    13 nov 2023

    Sveriges största drivmedelsföretag, Preem har som ett av endast 600 företag i världen, och ett tiotal i Sverige, blivit utvalda av Microsoft att delta i projektet Microsoft 365 Copilot Early Access Program. - Preem genomgår den största omställningen i företagets historia, när vi nu ställer om hela vår verksamhet mot 2035. En viktig del i omställningen är vår digitala transformation, som är helt nödvändig för att vi ska vara konkurrenskraftiga och nå målen tid. Det känns därför fantastiskt roligt att Preem är en av de få företag som valts ut för detta initiativ. Att Microsoft valt Preem är