Vår gröna strategi
Se filmen om Preem

Vår vision Vår vision

Preem leder omvandlingen mot ett hållbart samhälle.

Pressmeddelanden

 • Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd av Preems miljötillstånd i Lysekil

  17 jun 2019

  Idag kom Mark- och miljööverdomstolens besked kring Preems tillståndsansökan om att bygga ut Preems raffinaderi i Lysekil samt ta in förnybara råvaror. Domstolen ger prövningstillstånd, vilket innebär att ärendet tas upp till förnyad prövning med anledning av de överklaganden som kommit in. [Preemraff Lysekil Panorama] - Det är viktigt att den rättsliga processen får ha sin gång och vi ser inte överklagandet som ett problem. Vi kommer göra de kompletteringar som eventuellt efterfrågas och sedan är det upp till domstolen att avgöra frågan, säger hållbarhetschef Malin Hallin. Vi har full

 • Preemanläggning för ökad förnybar produktion invigd av Energiministern

  13 jun 2019

  Igår, onsdagen den 12 juni, invigde Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman Preems nya anläggning för produktion av vätgas vid raffinaderiet i Göteborg, tillsammans med Preems vd Petter Holland. Investeringen uppgår till 635 Mkr, och kommer att öka produktionen av förnybara drivmedel. [image] Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av de förnybara drivmedel som idag produceras på Preems raffinaderi i Göteborg av bland annat tallolja, en restprodukt från den svenska skogen. - Det här är en avgörande investering för att vi ska kunna fortsätta omställningen till ett

 • Preem levererar ett starkt första kvartal

  29 maj 2019

  Preem redovisar ett starkt första kvartal med en ökad omsättning och ett starkt rörelseresultat, jämfört första kvartalet 2018. Raffinaderierna har haft en något lägre produktion på grund av oplanerade produktionsstopp. Preem fortsätter dock visa god tillväxt och lönsamhet, drivet av bland annat fortsatt ökade försäljningsvolymer. [image] · Omsättningen efter punktskatter uppgick till 21 259 MSEK (20 609 MSEK) för perioden januari till mars 2019. · Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatter (EBITDA) uppgick till 819 MSEK (231 MSEK) för perioden januari till mars 2019. ·

 • Preem och Setra först i Europa med förnybara drivmedel från sågspån

  28 maj 2019

  Nu står det klart att den planerade anläggningen för produktion av bioolja för biodrivmedel vid Kastets sågverk blir av. Preem och träindustriföretaget Setra äger det gemensamma bolaget Pyrocell, och nu har båda bolagen gett klartecken till investeringen vid Setras sågverk utanför Gävle. – Det är fantastiskt roligt att vi tillsammans kan göra ett viktigt bidrag till den förnybara omställningen, säger Setras vd Hannele Arvonen och Preems vd Petter Holland. [Petter Holland vd Preem och Hannele Arvonen vd Setra Foto Sten Jansin] Den nya anläggningen ska uppföras i anslutning till Setras