2017 i korthet

Vätgasanläggning i Göteborg för ökad produktion av förnybart

Byggandet av en ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg för ökad produktion av förnybara drivmedel påbörjades. Med den nya anläggningen kommer Preem att kunna öka den egna förnybara produktionen till 200 000 kubikmeter årligen och skapar förutsättning för att nå 500 000 kubikmeter på årlig basis i början av 2020.

Mest hållbart inom drivmedelsbranschen

Preem utsågs till det mest hållbara drivmedelsbolaget inom branschen i studien Sustainable Brand Index B2B. Studien undersökte vad exekutiva beslutsfattare på de största företagen med bas i Sverige tycker om aktörer i nio olika branscher. I kategorin business to business placerar sig Preem på första plats bland alla drivmedelsbolag och på 13:e plats av 74 företag totalt.

Framgångsrik expansion i Norge

Preem expanderade under året sin verksamhet till Norge, med nytt kontor i Oslo och depå i Sandefjord. Försäljningen ökade snabbt och vid årets slut hade Preem en marknadsandel på över 10 procent på den norska marknaden, både genom organisk tillväxt och genom förvärvet av YX Bulk.

Ny tank för vakuumgasolja i Lysekil

Preems raffinaderi i Lysekil invigde en ny tank för vakuumgasolja, VGO, i januari 2017. Med den nya tanken om 30 000 kubikmeter får anläggningen i Lysekil möjligheten att lagra och förse VGO till anläggningarna utan att blanda olika kvaliteter i samma tank. VGO är en viktig råvara som används i processen för att tillverka bensin och diesel. Investeringen uppgår till cirka 70 Mkr.

ISCC-certifikat för hållbara biobränslen

Preem erhöll certifiering enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Certifieringen bestyrker ytterligare att företagets produkter uppfyller kraven i EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor.

Tern Ocean reducerar utsläppen markant

LNG-drivna tankfartyget Tern Ocean togs i bruk och är det mest effektiva och miljöanpassade fartyget för tanktransporter som finns idag. Jämfört med ett konventionellt fartyg reduceras utsläppen av svaveloxid med 99 procent, utsläppen av kväve med 97 procent, utsläppen av koldioxid med 40 procent och utsläppen av mindre partikelföroreningar med 99 procent.

Sveriges grönaste bensin

De förnybara drivmedlen utvecklas kontinuerligt. När Preem Evolution Bensin lanserades 2015 innehöll den en förnybar andel på 10 procent. I juli 2017 ökade andelen förnybart till 16 procent, och Preem Evolution Bensin blev den grönaste bensinen på marknaden.

Nyckeltal 2017

Försäljning 2017

Export 2017

Marknaden 2017