Vår syn på hållbarhet

För oss innebär hållbar utveckling att behoven ska kunna tillgodoses både för oss och för kommande generationer. Framtiden är vår viktigaste marknad och omvandlingen mot ett hållbart samhälle är vår viktigaste fråga.

Läs vår hållbarhetsredovisning

Så jobbar vi med hållbarhet Så jobbar vi med hållbarhet

Preems hållbarhetsramverk presenterar de fokusområden som är viktigast för oss och våra intressenter att prioritera och förbättra.

Områdena är: hållbara produkter, hållbara värdekedjor, miljö, klimat, människa och säkerhet, stabil ekonomi samt att vara en ansvarsfull aktör. Tillsammans skapar de förutsättningar för ett långsiktigt hållbart företagande.

Ramverket har en stark koppling till våra strategier för 2030 och det finns tydligt definierade ambitioner och mål. Genom våra fokusområden vill vi också bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Arbetet styrs och följs upp av koncernledningen och på olika nivåer i företaget, främst genom vårt integrerade ledningssystem, men också genom olika tvärfunktionella forum och kommittéer.