Vår syn på hållbarhet

För oss innebär hållbar utveckling att behoven ska kunna tillgodoses både för oss och för kommande generationer. Framtiden är vår viktigaste marknad och omvandlingen mot ett hållbart samhälle är vår viktigaste fråga.

Läs vår hållbarhetsredovisning

Vägen mot framtiden Så jobbar vi med hållbarhet

Vi har antagit utmaningen – Preems strategiska projekt för storskalig omställning:

HVO-projektet >
CCS >
Synsat >


Målet: Bli klimatneutrala 2045 Målet: Bli klimatneutrala 2045

Malin Hallin, chef för hållbar utveckling, berättar hur vi ska nå målet att bli klimatneutrala 2045.