Samarbete med My Dream Now

Samarbetet med My Dream Now har pågått sedan 2018. Som ett led i vårt gemensamma arbete med att inspirera ungdomar till att hitta sitt framtida jobb har ett tjugotal av Preems medarbetare utbildats löpande för att jobba som klasscoacher.

My Dream Nows program för klasscoacher ska bidra till att öka samverkan mellan skola och arbetsliv samt skapa möten mellan företag och ungdomar. Många ungdomar saknar vuxna förebilder i arbetslivet och har svårt att se de möjligheter som finns för deras kommande arbetsliv. My Dream Nows vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Programmet innebär att fyra klasscoacher från olika partnerföretag träffar en utvald klass i högstadiet eller gymnasiet vid fyra tillfällen under ett läsår.
– Preems klasscoacher kommer från hela verksamheten och representerar på så sätt många olika yrkesroller, bakgrund och erfarenheter. Samarbetet är uppskattat och ett av många exempel där Preem bidrar till ett mer hållbart samhälle genom socialt ansvarstagande. Mångfald är en viktig fråga och Preem arbetar aktivt för att inkludera personer med olika bakgrund, säger Lena Göransson, kommunikationsstrateg och ansvarig för Preems CSR-samarbeten.

Vi ordnar även studiebesök för att visa bredden av olika yrkesroller, både hos Preem och generellt i arbetslivet. Arbetet med klasscoacher och studiebesök ger positiv effekt hos eleverna och bidrar till att öka studiemotivationen. Preems medarbetare som genomgått klasscoachutbildning har sedan starten varit ute och jobbat i olika skolor i Stockholm och på Västkusten. Fler utbildningstillfällen kommer att ordnas framöver för att bredda vårt engagemang och samarbete.