Preem som arbetsplats

Preem ska vara en säker, jämställd och öppen arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.

Preem ska vara en säker arbetsplats

Vi vill vara en säker och hälsosam arbetsplats för alla våra medarbetare. Vårt motto är ”Säkerhet först” och målsättningen är att arbetsplatsolyckor inte ska förekomma. För att nå detta mål dokumenterar vi alla händelser som kan påverka arbetsmiljön negativt och upprättar handlingsplaner för att motverka att incidenterna sker igen.

Vi arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald

Hos oss på Preem är det viktigt att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Mångfald berikar vår verksamhet och alla ska behandlas lika oavsett kön, etnisk härkomst, trosuppfattning, politisk åsikt, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck, ålder eller funktionshinder. Mobbning och sexuella trakasserier tolereras inte.

Vi tror på kommunikation och transparens

Hos Preem har vi en öppen och konstruktiv dialog. Alla medarbetare har rätt att få information om Preems strategier, övergripande mål och hur de egna insatserna bidrar till helheten. Ett informationsflöde som sträcker sig över både affärsområden och geografiska gränser är viktigt för att kunna använda all kunskap och erfarenhet inom Preem fullt ut.

Vi erbjuder våra medarbetare möjlighet till utveckling och befordran

Vi tror på individuell utveckling och erbjuder våra medarbetare utbildning och utvecklingsmöjligheter. Vi har årliga utvecklingssamtal med alla medarbetare och uppmuntrar till intern rörlighet. Hos Preem uppmuntrar och belönar vi individuell kraft och goda prestationer.

Klicka här för att läsa mer om våra värderingar.