Samarbete med Mitt Liv

För en stor samhällsaktör som Preem är det viktigt att våra medarbetare speglar samhället. Verksamheten ska präglas av inkludering och mångfald. Genom att vara öppna för olikheter av alla slag stärker vi vår innovationsförmåga – något som är viktigt för att nå våra högt ställda mål.

Preem har sedan några år ett partnerskap med organisationen Mitt Liv. Samarbetet innebär bland annat att Preem har 10 platser per år i Mitt Livs Chans, ett mentorprogram som skapar en brygga mellan svensk arbetsmarknad och kompetent arbetskraft med utländsk bakgrund.

– Mentorskapet är ett perfekt tillfälle för den som vill vara med och göra skillnad samtidigt som programmet ger ökad kunskap om mångfald och inkludering. En bra chans att utvecklas både yrkesmässigt och privat, säger Magnus Gunnarsson, ansvarig för Employer Branding på Preem.

Programmet innebär att på individnivå stötta en person med utländsk bakgrund som söker jobb på den svenska arbetsmarknaden. De som söker får en personlig och professionell kontakt och en bättre insikt om arbetsmarknaden och hur de kan närma sig den. Mitt Liv tillhandahåller utbildning inom coachning och som mentor får våra medarbetare möjlighet att dela med sig av sin arbetslivserfarenhet. Tillsammans med Mitt Liv har Preem också tagit fram ett antal kortfilmer samt ett inkluderingsspel. Tanken är att dessa verktyg ska stimulera till samtal och bidra till högre kompetens i organisationen.