CCS: Resan mot negativa utsläpp startar i Lysekil

Projekt Preem CCS, med Sveriges största pilotanläggning för infångning av koldioxid, pågår på Preem i Lysekil. CCS är en nödvändig teknik för att nå klimatmålen i tid och ett stort steg i riktning mot klimatneutrala raffinaderier.

CCS

Fakta Fakta

CCS står för Carbon Capture Storage (Geologisk lagring av koldioxid) och är en välbeprövad teknik för att avskilja koldioxid och därefter transportera den till geologisk lagring under havsbotten. På samma sätt som naturen själv lagrar olja och gas.

Så mycket kan koldioxidutsläppen minska

Koldioxidutsläppen i Sverige ligger i dagsläget på cirka 50 miljoner ton per år. Om man även räknar med utsläpp från biogena källor så blir utsläppen totalt cirka 70 miljoner ton per år.

Genom att införa koldioxidavskiljning på de 27 svenska industrianläggningar som släpper ut mer än en halv miljon ton om året skulle man kunna minska utsläppen med 23 miljoner ton, varav 14 miljoner ton av fossilt ursprung.

Källa: Rapporten ”Avskiljning, transport och lagring av koldioxid i Sverige” av Filip Johnsson och Jan Kjärstad, Chalmers Tekniska Högskola (2019).

Våra planer för CCS Våra planer för CCS

• Under 2020 testar vi att fånga in koldioxid på raffinaderiet i Lysekil. Målet är att en fullskalig anläggning ska vara igång till 2025.

• Tanken är att den infångade koldioxiden ska förvätskas för att sedan transporteras till Northern Lights-projektets blivande lagringsplats, i berggrunden under Nordsjön.

• Tekniken beräknas minska Preems koldioxidutsläpp med en halv miljon ton per år, och är ett av många viktiga steg på väg mot målet om nettonollutsläpp till 2045.

• Preem är en av aktörerna i CinfraCap, ett unikt samverkansprojekt i Göteborg för att hitta det mest kostnadseffektiva och klimatsmarta sättet att transportera och mellanlagra infångad koldioxid.