CCS: Resan mot negativa utsläpp

Preem CCS, med Sveriges största pilotanläggning på raffinaderiet i Lysekil, är ett av Preems projekt för infångning av koldioxid - en nödvändig teknik för att nå klimatmålen i tid. Även i Göteborg pågår planer för att installera utrustning för infångning, rening och förvätskning av koldioxid på raffinaderiet. Samtidigt ser samverkansprojektet CinfraCap på en gemensam infrastruktur för att transportera koldioxiden.

CCS

Fakta Fakta

CCS står för Carbon Capture Storage (Geologisk lagring av koldioxid) och är en välbeprövad teknik för att avskilja koldioxid och därefter transportera den till geologisk lagring under havsbotten. På samma sätt som naturen själv lagrar olja och gas.

Så mycket kan koldioxidutsläppen minska

Koldioxidutsläppen i Sverige ligger i dagsläget på cirka 50 miljoner ton per år. Om man även räknar med utsläpp från biogena källor så blir utsläppen totalt cirka 70 miljoner ton per år.

Genom att införa koldioxidavskiljning på de 27 svenska industrianläggningar som släpper ut mer än en halv miljon ton om året skulle man kunna minska utsläppen med 23 miljoner ton, varav 14 miljoner ton av fossilt ursprung.

Källa: Rapporten ”Avskiljning, transport och lagring av koldioxid i Sverige” av Filip Johnsson och Jan Kjärstad, Chalmers Tekniska Högskola (2019).

Planer på att bygga ut kapaciteten för förnybara drivmedel Planer på att bygga ut kapaciteten för förnybara drivmedel

Preem planerar att bygga ut kapaciteten för förnybara drivmedel på raffinaderiet i Göteborg. I samband med detta ser vi även på installation av utrustning för infångning, rening samt förvätskning av koldioxid, det vill säga den första delen i CCS-kedjan (Carbon Capture Storage).

Nu pågår avgränsningssamråd enligt miljöbalken, och eventuella synpunkter ska vara Preem tillhanda senast fredagen den 4 februari 2022.
Läs mer här (pdf)

Våra planer för CCS Våra planer för CCS

• Projekt Preem CCS ser på möjligheterna att bygga en anläggning för CCS i Lysekil. Under 2020 testade vi att fånga in koldioxid på raffinaderiet i Lysekil med gott resultat.

• Preem planerar också att installera utrustning för infångning, rening och förvätskning av koldioxid på raffinaderiet i Göteborg. En förutsättning för detta är att HVO-projektet för ökad tillverkning av förnybara drivmedel genomförs.

• Preem är en av aktörerna i CinfraCap, ett unikt samverkansprojekt i Göteborg för att hitta det mest kostnadseffektiva och klimatsmarta sättet att transportera och mellanlagra infångad koldioxid.

• Tanken är att den infångade koldioxiden ska förvätskas för att sedan transporteras till Northern Lights-projektets blivande lagringsplats, i berggrunden under Nordsjön.

• Tekniken beräknas minska Preems koldioxidutsläpp med en halv miljon ton per år, och är ett av många viktiga steg på väg mot målet om nettonollutsläpp till 2035.