Förnybara råvaror

Preems gröna strategi beskriver vår process för att utvärdera förnybara råvaror genom inventering, analys och beslut.

Förnybara råvaror blir drivmedel

I jakten på framtidens drivmedel har en rad nya tekniker utvecklats för att omvandla förnybara råvaror till bränslen. Vilka förnybara råvaror som kan, och bör, användas till drivmedel är en mycket komplex fråga. Preem fokuserar enbart på råvaror som är hållbart producerade och därigenom ger en bra klimatprestanda.

Vete och sockerrör kan bli etanol, fiskolja kan bli FAME, sopor kan bli fordonsgas, slakteriavfall och tallolja kan bli HVO-diesel. Det finns oändligt många möjligheter och vägval. Några riktigt bra och andra mindre bra. Preem har exempelvis tagit en tydlig ställning mot palmolja. Det är en råvara som vi väljer att inte använda i de produkter vi producerar eller säljer.

Långsiktigt hållbara lösningar

När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat, vilket exempelvis innebär att vi väljer bort palmolja eftersom produktionen av denna bidrar till skövling av regnskog.

Analysen av nya råvaror innefattar teknisk och kemisk analys, utvärdering av etiska och miljömässiga förutsättningar samt politiska och ekonomiska spelregler och villkor på kort och långsikt. Slutligen gör vi också en bedömning av hur marknaden skulle ta emot en ny produkt.