Ökad andel förnybara drivmedel

För att nå Sveriges klimatmål och målet om en fossiloberoende fordonsflotta, behöver vi gemensamt minska utsläppen genom att öka andelen förnybara drivmedel. Preem vill vara ledande i omställningen och lägger stora resurser på att utveckla drivmedel med avsevärt lägre klimatpåverkan.

Val av hållbara råvaror
Preems raffinaderi i Göteborg använder sedan 2010 förnybara råvaror i produktionen, och med rätt förutsättningar kan kapaciteten mångdubblas i våra raffinaderier så att vi kan nå vårt mål om tre miljoner kubikmeter år 2030. Vi utvärderar därför löpande hållbarhetsprestanda för alla potentiella förnybara råvaror och leverantörer och styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsegenskaper. För att minimera risken att en vara som köps in inte uppfyller kraven i Lagen om hållbarhetskriterier, har Preem upprättat ett särskilt kontrollsystem som är en del av det övergripande ledningssystemet.

Samarbeten för ökad andel nordiska råvaror
Sedan flera år tillbaka är Preem initiativtagare och delägare i SunPine i Piteå som förädlar tallolja från pappersmassaindustrin som sedan görs till förnybar diesel på Preems raffinaderi i Göteborg. För att ytterligare utöka tillverkningen av förnybara drivmedel har samarbeten även inletts tillsammans med träindustriföretaget Setra, Renfuel och norska Biozin AS.

Massbalans ger flexibilitet
Vi jobbar kontinuerligt med att skapa lösningar som gör det enklare för våra kunder att ta klimatsmarta beslut när de tankar. Preem säljer certifikat gällande förnybara drivmedel till företagskunder enligt massbalansprincipen. Genom att använda massbalansprincipen kan kunder över hela landet erbjudas hållbara produkter med minskade koldioxidutsläpp.

Läs mer i vår hållbarhetsredovisning >