SunPine – mer produktion av råtalldiesel i Piteå

På SunPine i Piteå planerar vi ytterligare en anläggning för framställning av råtalldiesel. Genom investeringen på 400 miljoner kronor ökas nu produktionen av råtalldiesel som är den förnybara insatsråvaran i Preems förnybara drivmedel.

Förutom att produktionen av råtalldiesel ökar, innebär investeringen också att nya arbetstillfällen skapas. Anläggningen beräknas att tas i drift under november 2020. Under 2019 producerade SunPine cirka 95 000 m3 råtalldiesel och med den nya anläggningen kommer kapaciteten att stiga till cirka 150 000 m3 per år. Råtalldieseln används som råvara i Preems förnybara drivmedel Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Diesel Plus.

För att klara det nationella målet i Sverige om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 krävs en rad åtgärder. Anläggningen är ett viktigt bidrag i omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta och transportsektor samt central för Preem för att uppnå våra högt ställda produktionsmål kring förnybara drivmedel. SunPine ägs av Preem tillsammans med Sveaskog, Södra och Lawter.