Case - Förnybart flygbränsle i samarbete med SAS

Preem och SAS har under året tecknat en avsiktsförklaring om att framställa och leverera förnybart flygbränsle, så kallat biojet eller biobränsle. SAS har som ambition att ersätta dagens bränslevolym för inrikesflyget med biojet eller biobränsle till år 2030.

Avsiktsförklaringen innebär att SAS och Preem kommer att samarbeta för att gemensamt säkerställa tillverkning och leverans av biojet/biobränsle i samband med att Preems planerade kapacitetsutbyggnad av raffinaderiet i Göteborg projekteras. Preliminärt beräknad uppstart är år 2023 och den totala kapaciteten för biodrivmedel beräknas uppgå till över en miljon kubikmeter, varav ca 250 000 kubikmeter är biojet/biobränsle till flyget.
– Det är en strategiskt betydelsefull affär och ett viktigt samarbete för Preem. Det möjliggör att vi kan leverera högkvalitativt förnybart flygbränsle till samarbetspartners i Norden, där SAS har en unik position, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Preem har en produktstrategi som innebär att vi arbetar aktivt för att utveckla vår produktion av svenskt förnybart drivmedel av restprodukter från den svenska skogen men även från restprodukter från samhället i stort. Preems mål är att år 2030 tillverka tre miljoner kubikmeter förnybart drivmedel.