Den hållbara stationen

Vi arbetar för en hållbarare framtid inte bara genom de bränslen vi tillhandahåller, utan även genom vad vi väljer att sälja för produkter i våra butiker och vilka övriga tjänster vi erbjuder.

Avsiktsförklaringen innebär att SAS och Preem kommer att samarbeta för att gemensamt säkerställa tillverkning och leverans av biojet/biobränsle i samband med att Preems planerade kapacitetsutbyggnad av raffinaderiet i Göteborg projekteras. Preliminärt beräknad uppstart är år 2023 och den totala kapaciteten för biodrivmedel beräknas uppgå till över en miljon kubikmeter, varav ca 250 000 kubikmeter är biojet/biobränsle till flyget.
– Det är en strategiskt betydelsefull affär och ett viktigt samarbete för Preem. Det möjliggör att vi kan leverera högkvalitativt förnybart flygbränsle till samarbetspartners i Norden, där SAS har en unik position, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Preem har en produktstrategi som innebär att vi arbetar aktivt för att utveckla vår produktion av svenskt förnybart drivmedel av restprodukter från den svenska skogen men även från restprodukter från samhället i stort. Preems mål är att år 2030 tillverka tre miljoner kubikmeter förnybart drivmedel.