Case - Nya miljöanpassade sjötransporter

Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför långtidsleasar Preem det nya miljöanpassade tankfartyget MT Mercurius, tillverkat av rederiet Sirius. Sirius satsar på säkra och hållbara sjötransporter, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Tankfartyget kommer att användas för leveranser till Preems depåer och kunder i Sverige, Norge och Danmark. Det svenskflaggade fartyget levererades under första kvartalet 2019 och kommer att ha sin hemmahamn på Donsö i Göteborgs skärgård. MT Mercurius uppfyller högt ställda krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet, med ett stort fokus på långsiktig hållbarhet och låg miljöpåverkan. Bland annat har fartyget en skrovdesign och effektiv maskin, som medför en lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. Det är även förberett för att kunna drivas på liquid natural gas (LNG) inför en framtida LNG infrastruktur.

– Vi är mycket nöjda med valet av det nya miljöanpassade tankfartyget. Preems sjötransporter är en stor och viktig del av företagets verksamhet. Därför har vi, som i alla våra upphandlingar, lagt stor vikt vid att fartyget ska uppfylla våra högt ställda hållbarhetskrav, säger Fredrik Backman, chef för Shippingavdelningen på Preem.

Preems sjötransporter tillämpar just in time, som innebär att fartygen optimerar och justerar farten för att minimera tiden för ankring vid raffinaderier och i hamnar. Detta bidrar till lägre bränsleförbrukning, ökad säkerhet och minsta möjliga miljöpåverkan.