Case - Så banar vi väg för framtidens drivmedel

Preems biofuel traders köper och säljer förnybara råvaror och produkter, säkerställer spårbarhetenoch att klimatavtrycket blir så litet som möjligt i hela värdekedjan. Detta är en storutmaning och det krävs både kunskap och kreativitet för att ställa om till ett hållbart samhälle.

– Vi handlar med förnybara råvaror och komponenter. Vårt uppdrag är att handla det som ger mest reduktion av växthusgasutsläpp för pengarna och som samtidigt uppfyller Preems hållbarhetskrav, säger Per Johansson, biofuel trader på Preem.

För att göra det finns en lång checklista. En rad olika marknader för förnybara råvaror bevakas dagligen. Det gäller att ha koll på lagar och regler, skatter, tullar, politik och teknik. Råvaror och komponenter utvärderas utifrån teknik, ekonomi och hållbarhet. Allt som handlas med måste ha hållbarhetscertifikat, som uppger halten av förnybart och som visar spårbarhet genom hela produktionskedjan. För att bedöma ett drivmedels klimatpåverkan behöver man mäta utsläppen av växthusgaser under hela kedjan, från råvarans framställning, till produktion, lager, transport och ända till förbränningen i motorn. Preem jobbar med hela kedjan och har genom det stora möjligheter att påverka.

Just nu pågår en rad spännande projekt, men marknaden för bra råvaror är begränsad. Det är en utmaning hela branschen står inför. Man vet att råvarorna finns i skogen, på fälten, i gödsel, animaliskt fett, alger och till och med i avfall. Men det handlar ofta om små, spridda volymer och en ganska lång väg innan en ny råvara kan bli ett färdigt bränsle. Preems arbete är beroende av långsiktiga politiska beslut och pålitliga samarbetspartners som delar våra hög ställda hållbarhetsmål.