Gröna notiser

Hållbara lösningar av högstadieelever Hållbara lösningar av högstadieelever

Svävare gjorda av det nya materialet grafen (en form av kol) och som körs på drivmedel av alger skulle gynna kretsloppet och rädda våra isbjörnar. För sin lösning på hur vi ska kunna förflytta oss på ett hållbart sätt år 2045 fick klass 7A från Lindåsskolan Preems hederspris när tävlingen Framtida Transporter avgjordes på Universeum. Klassen bjöds under våren på en heldag på Preems raffinaderi i Lysekil med lunch, guidad visning och föreläsningar.

Gröna notiser

Spektakulärt bilstunt Spektakulärt bilstunt

Hollywoodstuntmannen Samuel "Crazy Swede" Hübinette har utfört världens första klimatanpassade bilstunt genom att hoppa 38 meter långt och 6 meter högt med Preem Evolution Diesel i tanken. Insatsen krävde stora förberedelser med allt från att hitta rätt inspelningsplats till att bygga hoppet och ta fram tricket. Samuel Hübinette satte stuntet på ett försök.

Gröna notiser

Miljardinvestering för självförsörjning Miljardinvestering för självförsörjning

Det första officiella spadtaget togs under 2016 och markföreberedelserna är i full gång för bygget av en vakuumdestillationsanläggning (VDU) i Lysekil. Den nya anläggningen ska fördubbla kapaciteten och göra raffinaderiet självförsörjande på vakuumgasolja (VGO) som produceras av återstodsolja, en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. Den nya anläggningen står klar hösten 2018 och investeringen är värd 1,6 miljarder kronor.

Gröna notiser

Preem är årets bästa drivmedelsbolag Preem är årets bästa drivmedelsbolag

Preem har utsetts till "Årets drivmedelsbolag", en utmärkelse som delas ut av branschorganisationen Svensk Bensinhandel.

– Priset är en tydlig bekräftelse från våra Preempartner att vi har ett väl fungerande samarbete som leder till gemensam framgång, berättar en stolt Morten Bendz, chef för retail.

Svensk Bensinhandel består av 1 100 medlemsföretag som är egna företagare, oavsett märke eller kedja. Juryns motivering lyder:

"För att med tydligt fokus och tillsammans med Preems servicehandlarförening värna om den gemensamma lönsamheten och kedjans utveckling. För att Preem i handling och ord samverkar med sina handlare och förstår att lönsamhet skapas både genom lokalt entreprenörskap och den stordrift som kan uppnås genom kedjedrift."

Gröna notiser

Ökad miljöprestanda i Preems fartygsflotta Ökad miljöprestanda i Preems fartygsflotta

Tern Ocean är Preems första LNG-drivna tankfartyg.

– Att skapa mer hållbara transporter ingår i Preems företagsvision och med den här satsningen går vi i framkant för hela branschen. Det säger Fredrik Backman, chef för shippingavdelningen på Preem.

Tern Ocean har nyligen färdigställts i Kina för leverans under första kvartalet 2017. Fartygstypen är den första i sitt slag och kan drivas med såväl diesel som LNG, det vill säga flytande naturgas.

Fredrik uppskattar att det kostar cirka 30 procent mer att bygga ett LNG-fartyg jämfört med ett konventionellt tankfartyg, då naturgasen kräver en isolerad tank. Samtidigt finns det miljöincitament i form av lägre farleds- och hamnavgifter när man kör på naturgas i stället för diesel eller olja.

– Det krävs tydliga politiska incitament för att stimulera omställningen mot hållbara alternativ. I nuläget är tidsbefraktade fartyg den motor som driver på nybyggandet av tankfartyg med alternativa drivmedel. På så sätt är Preem med och driver utvecklingen framåt, avslutar Fredrik Backman.