Året i korthet

Mot fördubblad kapacitet i Lysekil

Samtliga förberedande sprängningar och markarbeten genomfördes inför uppförandet av anläggningen för vakuumdestillation på raffinaderiet i Lysekil. Den nya anläggningen, som ska fördubbla kapaciteten och göra raffinaderiet självförsörjande på vakuumgasolja som produceras av återstodsolja, är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel. 

Svanenmärkt drivmedel

Preem Evolution Diesel+ blev det första flytande drivmedlet någonsin att få bära Svanen-märkningen. Det innebär bland annat att produkten består av 50 procent förnybart innehåll samt att den är helt fri från palmolja och PFAD. 

Stark lansering av Preem i Norge

Under året gjorde Preem sitt intåg i Norge och redan i slutet av året uppskattades Preems marknadsandel till över fem procent i de aktuella segmenten sett till helårsvolymer. Bland annat tecknades ett strategiskt viktigt samarbete med UnoX-gruppen som ger Preem tillgång till 154 stationer för tung trafik över hela landet och som kommer att sälja Preem Evolution Diesel.

Mot ett fossilfritt Sverige

Preem blev medlem i Hagainitiativet, ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Genom medlemskapet i Hagainitiativet har Preem tillsammans med 14 andra företag en stark plattform för att visa hur industrin är en del av lösningen för ett fossilfritt Sverige 2030.

Kaffe för SOS Barnbyar

En kaffekampanj till förmån för SOS Barnbyar startade i oktober där Preem för varje såld kaffe på Preems bemannade stationer skänkte 1 krona till SOS Barnbyars arbete i Ukraina. Totalt samlade Preem – tillsammans med alla kunder – in drygt en halv miljon kronor. Det insamlade beloppet riktades till driften av SOS barnby i Brovary samt den familjestärkande verksamheten i Brovary och Kiev.

Visste du att

7 av 10 svenska godstransporter kör på vår diesel.