Hållbar utveckling

Preem är en viktig aktör i omställningen till förnybart och ser resan till ett hållbart samhälle som en av våra absolut viktigaste frågor. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle.