Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin

Preem Evolution Bensin är den grönaste bensinen på marknaden med tio procent förnybara råvaror, dubbelt så mycket som all annan bensin på marknaden. Under­ 2016­ minskade Preem Evolution Bensin koldioxidutsläppen med över 12 500 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 4 200 bilar. Preem Evolution Bensin är vanlig 95-oktanig bensin som går att tanka i alla bensinfordon, och kan blandas med all annan bensin.­

Nästa steg

Vår ambition är att fortsätta utveckla och lansera drivmedel med ännu högre andel förnybart innehåll de närmaste åren, både diesel och bensin. Förhoppningsvis leder nya långsiktiga politiska spelregler till att vi kan göra de stora investeringar som behövs i våra egna raffinaderier för att fortsätta att driva utvecklingen av förnybara drivmedel för dagens och morgondagens fordonsflotta.

Fakta

Preem Evolution Bensin Preem Evolution Bensin

  • Sveriges grönaste bensin med högst andel förnybart innehåll
  • Minskade utsläpp av koldioxid i befintlig fordonsflotta
  • Fungerar i alla bensindrivna fordon
  • Fungerar i dagens infrastruktur av drivmedelsstationer
  • Minskar Sveriges behov av råoljeimport och ökar självförsörjningen