Preem Evolution Diesel

En diesel för alla fordon

Preem Evolution Diesel är en unik standarddiesel som fungerar i alla fordon med dieselmotorer, gamla som nya. Därmed kan alla bidra till minskade koldioxidutsläpp oavsett om man kör personbil, traktor eller lastbil. Preem Evolution Diesel består av högst andel förnybart bränsle i konventionell standarddiesel på marknaden. Att använda Preem Evolution Diesel i stället för fossil diesel medför en minskning av fossila koldioxidutsläpp med upp till 46 procent. Under 2016 bidrog användandet av Preem Evolution Diesel till att sänka Sveriges koldioxidutsläpp med 975 000 ton. Det motsvarar utsläppen från drygt 415 000 bilar, eller nästan nio procent av hela Sveriges personbilsflotta.

Från tall till tank

En stor del av den hållbara råvaran i Preem Evolution Diesel består av tallolja, en restprodukt från svensk skogs- och pappersindustri. Tallolja är den förnybara råvaran i grön diesel med högst klimatnytta av de som idag finns på marknaden. Vår samägda fabrik SunPine i Piteå bearbetar talloljan från pappersindustrin till råtalldiesel. På raffinaderiet i Göteborg förädlas råtalldieseln till förnybar diesel. Utöver tallolja används andra vegetabiliska oljor och animaliska restprodukter som råvara. 

Världens första Svanenmärkta flytande drivmedel

Under 2016 lanserades Preem Evolution Diesel+ som uppfyller miljömärkningen Svanens hårda krav för drivmedel och är därmed det första miljömärkta flytande drivmedlet i världen. Preem Evolution Diesel+ har minst 50 procent förnybart innehåll, och kan liksom Preem Evolution Diesel tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel.

Nästa steg

Vår ambition är att fortsätta utveckla och lansera drivmedel med ännu högre andel förnybart innehåll de närmaste åren, både diesel och bensin. Förhoppningsvis leder nya långsiktiga politiska spelregler till att vi kan göra de stora investeringar som behövs i våra egna raffinaderier för att fortsätta att driva utvecklingen av förnybara drivmedel för dagens och morgondagens fordonsflotta.

Svanenmärkningen för drivmedel omfattar 22 kriterier, bland annat Svanenmärkningen för drivmedel omfattar 22 kriterier, bland annat

  • Låg energiförbrukning i hela kedjan, från produktion till användning
  • Minimering av utsläppen av växthusgaser
  • Minst 50 procent andel förnybart i bränslet
  • Produkten får ha en CO2-ekvivalent på max 50 g/MJ
  • Ingen palmolja eller PFAD i produkten
  • Bränslet är framtaget under goda sociala och arbetsmässiga förhållanden.
Fakta

Preem Evolution Diesel Preem Evolution Diesel

  • Fungerar i alla dieselfordon
  • Minskar koldioxidutsläppen med upp till 46 procent
  • Kostar lika mycket som en vanlig diesel
  • Bidrog till en minskning av koldioxidutsläpp med över 975 000 ton under 2016. Det motsvarar utsläppen från drygt 415 000 bilar eller nästan nio procent av hela Sveriges personbilsflotta.