2017

Preem har som mål att producera 3 miljoner m3 förnybart till år 2030.