Ansvarsfull aktör

Som en av Sveriges största aktörer inom energi och transport har Preem ett stort och tudelat ansvar. Vi ansvarar för den trygga försörjningen av våra produkter och för att bidra till tillgängligheten i Sverige - men också för att utveckla nya produkter som har mindre påverkan på miljön.

Att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, förnybara drivmedel, eldningsoljor och andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil står för 80 procent av landets raffinaderikapacitet. Närmare hälften av allt drivmedel som förbrukas i Sverige kommer från Preem. Sju av tio godstransporter kör på vår diesel och nästan hälften av Sveriges industriföretag får värme och energi från oss.

Kort sagt ser våra produkter till att kollektivtrafiken rullar och att skolor och sjukhus hålls varma. Vi är dessutom ett av de bolag som har ett så kallat beredskapslager av olja för att kunna fortsätta försörja Sverige med energi om det sker något oväntat inom oljetillförseln.

Att vara en så stor aktör inom svensk energi och transport innebär även att vi har ett stort ansvar. Vår vision är därför att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, och trots att vi bara har kommit en liten bit på vägen tror vi att vi kan gå i framkant för den utvecklingen. Vårt mål är att tillverka tre miljoner kubikmeter förnybar produkt till år 2030 - samma år som Sveriges regering vill att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel. Läs mer om hur vi planerar att nå målet genom vårt arbete med förnybara drivmedel här.

Arbeten över hela Sverige

Preem har drygt 1 400 anställda. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi hela 3 000 medarbetare. 900 av dem arbetar på våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil.

I Lysekil är vi kommunens största privata arbetsgivare. Vi samverkar med kommunen och stödjer lokala föreningar och aktiviteter. Vi gör också vårt bästa för att vara en god granne i orterna där våra anläggningar finns.

Det är förstås inte bara på våra anläggningar och vårt huvudkontor man hittar Preems medarbetare. Genom vårt nät av cirka 520 drivmedelsstationer skapar vi arbetstillfällen i många glesbygdsorter.

Transparens och samhällsopinion

För att kunna leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle måste Preem ha en öppen dialog med politiken, fordonsindustrin, forskningen och gemene man som blir allt mer intresserad av frågorna som vi arbetar med på daglig basis. Som en betydande aktör i branschen vet vi var potentialen till en hållbar omställning finns - och vad som kan stå i vägen för den. Vi driver därför opinion för att få långsiktiga politiska spelregler på hållbarhetsområdet, och välkomnar reduktionsplikten på drivmedel som regeringen införde 1 juli 2018. Långsiktiga spelregler gör det möjligt för oss att göra de långsiktiga investeringar som krävs för att ställa om verksamheten med fokus på förnybart. 

Mot ökad självförsörjning

I dag är Sverige beroende av att importera råolja för att samhället ska fungera på det sätt som vi är vana vid. Det innebär att vi måste vända oss dit oljan finns, trots att flera av de stora oljeproducerande länderna skiljer sig från Sverige i viktiga frågor som demokrati, transparens och mänskliga rättigheter. Detta är ytterligare en orsak till att Preem strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel i vår produktion. I Sverige har vi faktiskt möjligheten att bli självförsörjande inom förnybara drivmedel. Vi arbetar mot ökad självförsörjning genom att forska kring, utveckla och tillverka drivmedel av restprodukter från svenskt skogs- och jordbruk, på egen hand och i samarbete med andra.

Oavsett ursprungsland på de produkter och råvaror vi köper in strävar vi efter att ta ansvar genom våra leverantörskedjor. Läs mer om det arbetet här.

Vinnare i Sustainable Brand Index Vinnare i Sustainable Brand Index

Preem arbetar hårt med våra hållbarhetssatsningar. Därför blev vi extra glada av att 2018, för andra året i rad, utses till branschens mest hållbara drivmedelsbolag i studien Sustainable Brand Index Business to Business. Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet.