Hållbara leverantörskedjor

Preem verkar globalt inom en komplex och på många sätt problematisk industri. För att tillhandahålla drivmedel till våra kunder på ett hållbart sätt strävar vi efter att ta ansvar för våra leverantörskedjor, både den förnybara och den fossila. Förutsättningarna för de olika kedjorna ser dock mycket olika ut.  

Kort om Preems uppförandekod Kort om Preems uppförandekod

Preems uppförandekod har sitt ursprung i Preems värderingar (ansvarstagande, nyskapande och inkluderande), Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, FN:s konvention om ursprungsbefolkning, OECD:s riktlinjer för företag, och ILO:s åtta grundläggande konventioner. Uppförandekoden täcker bland annat frågor som miljöansvar, tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet och antikorruption.