Kampen mot koldioxiden

I Lysekil tar Preem ett stort kliv i riktning mot klimatneutrala raffinaderier. Här testas en teknik med potential att minska vätgasanläggningens koldioxidutsläpp med 90 procent.

Det blåser kallt vid Preems raffinaderi i Lysekil. Presenningarna smattrar i
vinden när projektledaren Faraj Tammo pekar upp mot ett gråsvart rör som försvinner in bland byggnadsställningarna.

– Där är röret. Det är det som ska suga ut röken från vätgasanläggningen, säger han. Faraj Tammo ansvarar för testanläggningen, som fram till oktober ska avskilja koldioxid från rökgaserna. Tekniken kallas för carbon capture and storage (CCS). I en fullskalig anläggning fångas koldioxiden in från rökgas, omvandlas till flytande vätska för att sedan återföras till berggrunden – i stället för att släppas ut i luften.

Läs mer: Så funkar det att fånga och lagra koldioxid

Kan fånga in 90 procent av utsläppen från vätgasanläggningen

Utvecklingsingenjören Karin Lundqvist har stora förväntningar på projektet som går under namnet ”Preem CCS”.

– Preem släpper ut omkring två miljoner ton koldioxid om året. Av detta står vätgasanläggningen i Lysekil för 500 000 ton. Det vi har här är bara ett test, men vi siktar på att ha en fullskalig konstruktion i drift 2025, som då skulle kunna fånga in runt 90 procent av allt koldioxidutsläpp från vätgasanläggningen.

Testanläggningen är en del av ett mycket större projekt, berättar hon. Testenheten hon talar om är en blå container som är uppställd på en grusplan bredvid vätgasanläggningen.

CCS – en beprövad teknik

Den mobila enheten kommer från det norska företaget Aker Solutions, som har arbetat med CCS-teknik sedan 90-talet.

– Här ska vi testa olika temperatur, tryck och aminlösningar för att få underlag till den fullskaliga konstruktionen, säger Kai Arne Sætre från Aker Solutions. Han är på plats för att se över installationen och utbilda tre av Preems operatörer, vilka i sin tur är de som ska ansvara för driften av anläggningen.

"Fånga in koldioxid ett naturligt nästa steg"

För Preem är koldioxidinfångning från rökgaser ett viktigt projekt för att kunna bli helt klimatneutrala 2045. Men som Karin Lundqvist nämnde tidigare är CCS-projektet en del i ett mycket större arbete.

– Raffinaderierna i Lysekil och Göteborg är redan otroligt effektiva som de är. Det går snart inte att skruva på dem mer än vad vi redan har gjort. Att fånga in koldioxiden ur utsläppen är det naturliga nästa steget för oss. Det andra stora klivet på vägen mot klimatneutralitet är omställningen till produktion av förnybara produkter, säger hon.

Svårigheterna enligt Karin Lundqvist är inte tekniken – utan infrastrukturen. När koldioxiden väl är infångad måste den transporteras och sedan lagras någonstans. Och för att göra det måste myndigheterna tillåta det.

Utvecklingsingenjören Karin Lundqvist och projektledaren Faraj Tammo har stora förväntningar på Preems CCS-satsning.
Utvecklingsingenjören Karin Lundqvist och projektledaren Faraj Tammo har stora förväntningar på Preems CCS-satsning.

Transportera koldioxid i vätskeform

I testanläggningen i Lysekil utvinner de koldioxiden i gasform, men i en fullskalig anläggning tillkommer ytterligare några faser. Däribland kylning och komprimering för att omvandla koldioxiden till vätskeform, som är lättare att transportera.

Planen är nämligen att frakta koldioxiden via specialbyggda fartyg till en insamlingsplats i Norge, där de sedan ska pumpas vidare i pipelines för återföring i porösa bergformationer under havsbotten. Det höga trycket i kombination med en tät berggrund ovanför lagret ska se till att vätskan inte sipprar upp. Men för att nå dit måste många bitar falla på plats.

– Projektet Preem CCS är ett samarbete mellan fem parter: Preem, Chalmers, Aker Solutions, Sintef och Equinor. Dessutom är det delvis finansierat av Energimyndigheten och norska Climit, säger Karin Lundqvist.

Fångar in utsläppen från 250 000 bilar

Arbetet med Preem CCS inleddes 2019 och kommer att pågå fram till 2021. Men att genomföra tester är bara det första steget. De andra stegen är utvärdering av integrering på raffinaderiet samt resultaten, granska hela värdekedjan och se över lagar och regler.

Borta vid testanläggningen tecknar Faraj Tammo ner siffror och symboler på insidan av sin handske. Sedan visar han ekvationen. Han har räknat ut hur mycket koldioxid en fullskalig CCS-anläggning kan fånga upp under loppet av ett år. Enligt hans uträkning är det en mängd som motsvarar det årliga utsläppet från runt 250 000 personbilar.

– Även om det är komplicerade saker vi gör här, så har vi väldigt roligt, säger Faraj Tammo och stryker bort siffrorna från handsken.

Läs mer om vårt CCS-arbete här