Så fungerar det: Fånga och lagra koldioxid

Nu börjar reglerna för CCS, som innebär att man fångar in och lagrar koldioxid, anpassas och vi är med och driver på utvecklingen i Skandinavien. CCS kan komma att spela en stor roll för att bromsa den globala uppvärmningen. På ett globalt plan ser FN:s klimatpanel att CCS har potential att bidra till 15–55 procent av den nödvändiga minskningen av koldioxidutsläppen.

 

CCS som står för Carbon Capture and Storage innebär att man fångar in koldioxid från en utsläppskälla för att lagra det i berggrunden. För Preem handlar det om att avskilja koldioxid från rökgaser som uppstår i produktionen. Den infångade koldioxiden renas och komprimeras till flytande form för att skeppas exempelvis till Norge där det finns goda geologiska förutsättningar för lagring. Norge har 20 års erfarenhet av att lagra koldioxid och tekniken ses som beprövad.
Det norska energibolaget Equinor har tillsammans med Shell och Total bildat projektet Northern Lights. De har hittat ett område söder om Troll där de planerar att på 300 meters havsdjup borra 3 000 meter ner i havsbotten. Till en början hoppas Northern Lights kunna lagra 1,5 miljoner ton koldioxid i området, varje år.
Det stora hindret för CCS handlar inte om begränsningar i lagringskapaciteten. Kapaciteten under Nordsjön som sådan är enorm och motsvarar flera hundra år av Europas koldioxidutsläpp. Begränsningen är istället att det fortfarande är billigare att släppa ut koldioxid än att fånga in den. I dag saknas dessvärre ekonomiska incitament som skulle kunna få fler att investera i tekniken. Intresset har dock ökat de senaste åren, och allt fler börjar få upp ögonen för tekniken.

Preems planer för att fånga in koldioxid
Under 2020 testade Preem att fånga in koldioxid på raffinaderiet i Lysekil*. Koldioxiden fångades in vid raffinaderiets vätgasanläggning, som är den punktkälla på raffinaderiet som innehåller högst andel koldioxid.
Redan idag släpper Preems raffinaderier ut 21 procent mindre koldioxid jämfört med genomsnittet i Västeuropa. CCS-tekniken beräknas inledningsvis minska Preems koldioxidutsläpp med upp till en halv miljon ton per år med potential att skalas upp ytterligare.
I takt med att Preem skiftar bas för produktionen, från fossila till förnybara råvaror, kommer även utsläppen successivt allt mer att komma från förnybara källor, så kallad biogen koldioxid. Vi tror att CCS kan ge väsentliga utsläppsminskningar av våra och andra industriers direkta utsläpp. Om politiken skapar förutsättningar genom uppdatering av regler och incitament vill säga.

*Preems projekt för att fånga in koldioxid är en del av Industriklivet och
delfinansieras av Energimyndigheten.