Storstopp och gröna investeringar

Under årets revisionsstopp på vårt raffinaderi i Lysekil togs viktiga steg mot målet att bli marknadsledande inom hållbarhet. När raffinaderiet stod helt stilla för underhåll passade vi på att bygga om, både för att minska miljöpåverkan och som förberedelser för att kunna ta in förnybara råvaror.

I september 2019 var det återigen dags för en paus i produktionen i Lysekil för genomförande av underhåll och investeringar. Det är ett myndighetskrav att inom vissa intervall besikta all vår tryckbärande utrustning, och vi stannar därför all produktion vart sjätte år. Stoppet görs även för att säkra hög produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Höstens stopp pågick i totalt 67 dagar, inklusive nedsläckning och uppstart. Under den tiden var över 2 400 personer på plats och jobbade med revisionen. Den största och viktigaste utmaningen var säkerheten, som går före allt annat. Vi jobbade därför intensivt med ett förebyggande säkerhetsarbete, vilket resulterade i att inga allvarliga personskador inträffade under stoppet.

Gröna investeringar
Om ett år är Preem redo att för första gången ta in förnybar matning i raffinaderiet i Lysekil. Den förnybara råvaran är mer korrosiv än fossil olja och därför måste anläggningarna byggas om och anpassas. På två av reaktorerna installerades ny inmatningsutrustning som förberedelse för att kunna ta in förnybar råvara. Utrustningen har byggts i material anpassat för de nya råvarorna och har utformats så att risker för exempelvis korrosion i anläggningen minimeras. Carbon Capture and Storage, CCS, ses av många som en av de viktigaste åtgärderna för att lösa klimatproblemen. I början av 2020 startar Preem ett pilotprojekt för att testa infångning av koldioxid vid vätgasanläggningen i Lysekil. Under stoppet installerades anslutningsmöjligheter så att inkopplingen av testanläggningen ska kunna göras under drift. Målet är en fullskalig anläggning till 2025. Läs mer om CCS här.

Minskad energianvändning
Genom att minska mängden energi som förbrukas på raffinaderiet minskas även miljö- och klimatpåverkan. En stor del av energin används till att värma upp olika råvaror och komponenter. Under stoppet byttes alla tuber ut på våra så kallade platformerugnar. De nya tuberna har en ny teknik med en keramisk beläggning på utsidan. På så sätt blir det en bättre värmeöverföring, och man kan använda mindre bränsle men ändå åstadkomma samma uppvärmning i ugnen. Detta resulterar i en energibesparing på cirka 6 MW, en minskning med fem procent.