Miljö för framtida generationer

Preems verksamhet drivs på ett sätt som ska bevara miljön för framtida generationer. Vi strävar ständigt efter förbättringar för att minimera miljöpåverkan från våra produkter och vår produktion.

Med framtiden i åtanke

När vi utvecklade miljödieseln, alkylatbensinen och blandade raps i dieseln under tidigt 90-tal tänkte vi att framtiden var vår viktigaste marknad. Så tänker vi än i dag, när omställningsarbetet är i full gång. Nu består arbetet i att uppgradera all eldningsolja till transportbränslen och att utveckla metoder för att ersätta råolja med förnybara råvaror vid våra raffinaderier.

Läs mer om framtiden

Tillsammans är vi starka

Samarbete är för oss en nyckel till hållbar utveckling. Samarbeten mellan företag, forskare, myndigheter och organisationer breddar allas vår kunskap och öppnar vägen för nya möjligheter. Tillsammans tänker vi längre, bredare och snabbare. Tillsammans kan vi göra ännu kraftfullare förändringar.

Läs mer om våra samarbeten

Nu gör vi rätt från början

I enlighet med Sveriges ambition att vara ett föregångsland när det gäller hållbarhet, ökar vi successivt andelen förnybara komponenter i våra drivmedel. Vi gör det metodiskt och med kritiska ögon. Om vi gör det rätt har vi möjlighet att bidra till en ökad välfärd och ett hållbart samhälle för många.

Läs mer om våra förnybara råvaror