Transporter på väg

Fartygstransporter och tankbilar är viktiga kuggar i vårt logistiksystem. Behovet av miljö- och kostnadseffektiva leveranser blir allt starkare, vilket i sin tur kräver system och styrning mot långsiktigt hållbara transporter. 

Alla chaufförer som levererar Preems produkter måste ha utbildning i sparsam och ekonomisk körning, Eco-driving. Genom att hålla rätt hastighet, utnyttja växlarna bättre och accelerera på rätt sätt, sparar man bränsle och fordonet släpper ut mindre luftföroreningar.

Eskortbogsering för de största fartygen

I Brofjorden används sedan 1998 eskortbogserbåt för alla större fartyg. Eskortbåten assisterar de största fartygen som anlöper fjorden. 

Först med gasåtervinning i våra hamnar

Göteborgs hamn och Preemraffs hamn i Brofjorden var de första med att installera gasåterföringssystem för fartyg som lastar bensin. Gasen återförs till raffinaderierna och processas till nya produkter.

Differentierade hamnavgifter

I ett led för att gynna fartyg med lägre miljöbelastning utifrån bränsletyp och reningsutrustning, använder Preem sig av differentierade hamnavgifter för alla fartyg, ju mer miljövänligt fartyg desto lägre avgifter.

Säkra fartyg transporterar våra produkter

Alla fartyg som Preem anlitar måste uppfylla höga krav på säkerhet och handhavande, där dubbla skrov och adekvat bemanning är de absolut viktigaste. Förutom fartygens ålder och skrov tar Preem hänsyn till fartygets utrustning, dess rutiner och besättning, samt att dokumentation och certifikat är i ordning. Det innebär att alla fartyg som transporterar produkter till och från Lysekil och Göteborg kontinuerligt kontrolleras av oberoende inspektörer.

Förutom detta ingår Preem sedan 1995 som ett av flera oljebolag, i ett kontroll- och utvärderingssystem för tankfartyg som heter Ship Information System (SIS). Preem är också medlem i oljebolagens globala branschorganisation OCIMF, Oil Companies International Marine Forum. Internationellt sett är Preems regelverk mycket högt värderat.