Preem Evolution Bensin

Den 30 juni 2015 tog vi ännu ett steg i vår evolution mot förnybara drivmedel. Då lanserades Preem Evolution Bensin som innehåller förnybar råvara från restprodukter från skogsindustrin.  

Den grönaste bensinen på marknaden

Preem Evolution Bensin är en bensin som kan tankas i alla bensinfordon, där en viss del av produkten tillverkats av förnybara råvaror, såsom restprodukter från skogsindustrin.

Preem Evolution Bensin ett första steg på vägen mot framtidens bensin

Preem Evolution Bensin har till en början inte en lika hög andel förnybart innehåll som Preem Evolution Diesel. Vår ambition är att lansera en produkt med en betydligt större andel förnybart innehåll, i samma nivå som Preem Evolution Diesel. Brist på långsiktiga politiska spelregler gör dock att vi i dagsläget inte kan göra de investeringar som behövs i våra egna raffinaderier.

Men vi väljer att inte sitta still och vänta, utan fortsätter att driva utvecklingen av förnybara drivmedel för dagens och morgondagens fordonsflotta – genom att lansera denna första version av Preem Evolution Bensin.

Tanka Preem Evolution Bensin

Spridningen av produkten har sedan lanseringen utökats stadigt och har gått från att finnas på ett 40-tal stationer till att idag finnas på ca. 80 stationer. På Hitta station kan du hitta de stationer där du kan tanka Preem Evolution Bensin.