Ett unikt svenskt drivmedel

Preem Evolution Diesel minskar dina fossila koldioxidutsläpp rejält, tack vare att den delvis är tillverkad av tallolja, en restprodukt från den svenska skogen. Dessutom fungerar den perfekt i alla dieselmotorer. 

Produkten lanserades våren 2011 med 20 procent förnybar råvara. 

Det är också därför vi har döpt produkten till Preem Evolution. För att vi hela tiden kommer att fortsätta utveckla den, så att vi kan erbjuda en diesel med så lite klimatpåverkan som bara är möjligt. 

Preem Evolution Diesel innehåller hållbara, förnybara råvaror. 

En restprodukt från den svenska skogen

Tillsammans med Södra och Sveaskog har vi hittat en stor råvarupotential här hemma i Sverige. I en restprodukt från skogsindustrin. När man gör pappersmassa vill man åt fibrerna i träet. Men en del av vätskan som blir över tas också till vara. Den kallas tallolja, och utvinns ur svartlutet. Det är ett samlingsnamn på de substanser som kommer från kådan.

På vår delägda fabrik SunPine utanför Piteå upparbetas talloljan till råtalldiesel, som sedan levereras till Preems raffinaderi i Göteborg. Här omvandlas råtalldiesel genom en helt hydreringsteknik till förnybar diesel som består av kolväten vars egenskaper är lika med kolväten i fossil diesel.

Tallolja är den råvara med bäst klimatnytta, enligt rapport från Energimyndigheten. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) från tallolja reducerar utsläpp med 89 procent.

Minskar CO2-utsläpp rejält

När du tankar Preem Evolution Diesel minskar du koldioxidutsläppen. Det är möjligt tack vare att vi raffinerar och blandar fossil råvara tillsammans med förnybar råvara. Beräkningen av de minskade koldioxidutsläppen är gjorda i en så kallad Well to Wheel-analys (WTW). En livscykelanalys som tar hänsyn till hela produktionskedjan. Alla utsläpp i varje steg i tillverkningen räknas samman, vilket innebär att man får ut en totalbild på vad det "kostar" miljön att ta fram och använda bränslet. På så sätt kan man rättvist jämföra olika drivmedel med varandra.

Fungerar perfekt i alla dieselmotorer Fungerar perfekt i alla dieselmotorer

Med Preem Evolution Diesel får din bil samma effekt och samma vridmoment som med vår vanliga ACP Diesel. Alla dieselfordon kan köra på den, oavsett om det är en ny långtradare eller en 20 år gammal grävmaskin. Och har du en vanlig fossil diesel i tanken går det utmärkt att fylla på med Preem Evolution Diesel.

Det krävs heller inget speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt, och du behöver inte ändra några servicerutiner, eftersom det är en standarddiesel och uppfyller specifikationen för svensk miljöklass 1-diesel.

Kostar inte mer än vanlig diesel Kostar inte mer än vanlig diesel

Inte nog med att Preem Evolution Diesel sänker de fossila koldioxidutsläppen. Den kostar inte ett öre mer än vanlig diesel. Skaffar du ett Preemkort får du dessutom 15 öre i rabatt per liter, på alla våra bemannade stationer. Att den inte kostar mer än en vanlig diesel är viktigt för oss. Det gör att så många som möjligt kan sänka sina koldioxidutsläpp. Något som är viktigt för oss alla.

Här tankar du Preem Evolution Diesel Här tankar du Preem Evolution Diesel

Nu är det enkelt för dig med dieselbil att sänka dina koldioxidutsläpp dramatiskt. Preem Evolution Diesel kan du tanka på många av våra Preemstationer och Såifa-stationer för tung trafik. Klicka här för att hitta din närmaste station.